hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 1K

Bezplatná služba nákupu potravín, drogérie či liekov

Mesto Spišská Belá v spolupráci s Face Clubom v záujme ochrany zdravia najzraniteľnejších skupín ponúka obyvateľom odkázaným na pomoc druhých bezplatnú službu nákupu potravín, drogérie či liekov.

Postup objednávky nákupu je nasledovný: 

1.) na telefónnom čísle 0915 155 900 oznámite svoju adresu a zoznam tovaru, ktorý potrebujete nakúpiť,

2.) keď bude nákup hotový, dobrovoľník sa vám vopred ozve,

3.) presnú sumu peňazí vložíte do priesvitného vrecúška tak, aby bol zrejmý jeho obsah, následne si nákup a hotovosť s dobrovoľníkom navzájom za dodržania všetkých opatrení vymeníte.

Pravidlá bezplatnej služby sú nasledovné:

  •  táto služba je primárne určená tým, ktorí majú 65 rokov a viac a sú odkázaní na pomoc druhých,
  • vo výnimočných prípadoch (napr. ZŤP) možno službu poskytnúť aj mladším osamelým seniorom a taktiež osobám, ktoré sa ocitli v karanténe a nemá im kto nakúpiť,
  • nákup je obmedzený na potraviny, lieky či drogistický tovar,
  • cenový rozsah nákupu medzi 10 EUR – 30 EUR,
  • jeden záujemca môže využiť službu max. 2 krát do týždňa,
  • objednávky prijímame počas pracovných dní, od 8:00 do 10:00.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 0915 155 900 alebo mailom na gurka@spisskabela.sk

Najnovšie články