Bezpečnejšia Spišská Belá aj vďaka Face clubu

Face Club zrealizoval pod záštitou občianskeho združenia Expression v rámci grantového projektu „Bezpečne v komunite, bezpečne doma“, niekoľko menších projektov na zvýšenie bezpečnosti v rámci mesta Spišská Belá.

Prvou časťou projektu boli Živé knižnice, kde sa siedmaci, ôsmaci a deviataci oboch základných škôl v Spišskej Belej zúčastnili stretnutí, ktorých cieľom bolo vtiahnuť mladých ľudí do diania v našom meste. Stretli sa s profesionálmi z oboru bezpečnosti, konkrétne s hasičmi, záchranármi a policajtmi. Úlohou žiakov bolo následne vytvoriť kreatívne projekty smerujúce k zvýšeniu bezpečnosti. Najlepších päť bolo dokonca finančne podporených a aj zrealizovaných.

V rámci tohto projektu sa zrealizovali nasledovné projekty:

Knižné búdky spojené s poštou v núdzi
Vzdelávaco-informačná tabuľa s ukážkami konkrétnych druhov odpadov a uvedenou dobou ich rozkladu v prírode
– Zvýraznenie prechodov pre chodcov v okolí škôl
– Bezpečnostné piktogramy umiestnené na cyklochodníku
Reflexné zvýraznenie stromov na komunikáciách mimo mesta s vysokým rizikom nehôd.

Hlavným cieľom týchto mini projektov je zvýšiť bezpečnosť v našom meste, no zároveň majú estetickú, kultúrnu či vzdelávaciu funkciu. Poďakovanie patrí všetkým zainteresovaným žiakom za ich nápady a prácu na projektoch, ako aj obom základným školám za ich ústretový prístup k projektu. V neposlednom rade patrí poďakovanie za spoluprácu Miroslave Wožniakovej z Mestskej Polície v Spišskej Belej, Marošovi Vaverčákovi, predsedovi DHZ Spišská Belá a Ľubomírovi Husárovi zo Záchrannej služby Falck.

Projekt podporila poisťovňa KOOPERATIVA a Nadácia pre deti Slovenska z grantového programu Bezpečne v komunite, bezpečne doma za rok 2016.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X