Aktuality
Počet zobrazení 1K

Beliansky slávik 2016

Aj tento rok sa v Spišskej Belej konala žiacka spevácka súťaž ľudových piesni Beliansky slávik, ktorá má v našom meste niekoľkoročnú tradíciu. Súťaž dáva priestor slovenskému folklóru a ľudovým tradíciám Slovenska i nášho regiónu, ktorý si samozrejme patrične zaslúži. Súťaž dokonca pripadla symbolicky na Svetový deň hlasu. Dopoludnia, 15. apríla, sa v mestskej kinosále stretlo 20 dievčat a 5 chlapcov, ktorí zahodili svoju trému a predviedli nám čarovné vystúpenia, z ktorých sálala radosť zo spevu. O pekné spestrenie súťaže sa postarali aj účinkujúci, ktorí vystupovali v tradičných slovenských ľudových krojoch. Do vystúpení sa zapájali aj niektorí pedagógovia a spolužiaci, ktorí sprevádzali svojich žiakov hudobným nástrojom. Túto spevácku súťaž môžeme pokojne nazvať aj prehliadkou jedinečných talentov, krásnych krojov a úžasnej symbiózy medzi učiteľmi a žiakmi. Snímame pomyselný klobúk (teda v tomto prípade „kalap“) pred ich výkonmi.

Súťažilo sa v troch kategóriách: 3. – 4. ročník, 5. – 6. ročník a 7. – 9. ročník. Do súťaže sa zapojili základné školy zo Spišskej Belej, Toporca, Slovenskej Vsi, Podhoran, Holumnice a Lendaku.

Porota v zložení Mgr. Zuzana Pavličková, Mgr. Michal Paľko a Mgr. Ivana Fuchsová sa na záver súťaže zhodla, že vybrať výhercu bolo nesmierne ťažké, pretože všetci účinkujúci spievali nádherne. Napokon rozhodla porota nasledovne:

Prvá kategória

  1. miesto: Marianna Koščáková (ZŠ Lendak)
  1. miesto: Miriama Galliková (ZŠ Lendak)
  1. miesto: Bibiana Macková (ZŠ Slovenská Ves)

 

Druhá kategória

  1. miesto: Mária Fiasová (ZŠ Toporec)
  1. miesto: Gabriel Gildein (ZŠ Slovenská Ves)
  1. miesto: Helena Hudáčková (ZŠ Lendak)

 

Tretia kategória

  1. miesto: Gabriel Háber (ZŠ Lendak)
  1. miesto: Vladimíra Gildeinová (ZŠ Slovenská Ves)
  1. miesto: Natália Palčová (ZŠ J. M. Petzvala Spišská Belá)

 

Mladí speváci, ktorí sa v súťaži umiestnili, si prevzali diplom a vecné ceny. Ani ostatní však domov neodišli naprázdno a odniesli si diplom za účasť a sladkú odmenu. Výhercom blahoželáme a zároveň všetkým účinkujúcim ďakujeme za účasť. Veríme, že budete v rozvíjaní svojho speváckeho talentu pokračovať a budete v sebe aj naďalej pestovať lásku s slovenským tradíciám.

Najnovšie články