Beliansky Klub dôchodcov prekypuje energiou a entuziazmom

Stručná správa o činnosti Denného centra (Klub dôchodcov) Spišská Belá za rok 2016

Členskú základňu Denného centra tvorilo v roku 2016 53 členov, z toho 45 žien a 8 mužov (od začiatku roka 2017 evidujú v klube už 10 ďalších prihlášok o členstvo). Členovia Denného centra boli v roku 2016 mimoriadne aktívni na poli kultúrno-spoločenskom. V rámci akcií organizovaných vo vlastnej réžií usporiadali členovia centra fašiangovú veselicu, rôzne tematické posedenia. V rámci týchto akcií treba vyzdvihnúť podujatie „Na Silvestra nie si sám“, ktoré prispieva k vytváraniu pocitu spolupatričnosti a zbavovania sa pocitu osamelosti tým, že tento sviatočný čas trávia členovia spolu. Spoločne vycestovali seniori aj mimo územia mesta a navštívili divadlo v Spišskej Novej Vsi, Mariánsku horu v Levoči, koncert v Poprade, Martin a pod., či organizovali výlet do Poľska.

V priestoroch centra bola zriadená výpožičná služba, ktorá umožňuje členom vypožičiavať si časopisy, magazíny, záujmové príručky, dokumenty a knihy. Tento výpožičný fond si vytvárajú a dopĺňajú z vlastných zdrojov. Dvaja členovia centra sú študentmi univerzity tretieho veku. Denné centrum už 5 rokov aktívne spolupracuje s Denným centrom v Podolínci.

Denné centrum sa aktívne spolupodieľalo aj pri akciách organizovaných mestom Spišská Belá a mestskými spolkami– Spišský zemiakarský jarmok, Belianske Vianoce, Beliansky majáles, Slávnosť sv. Huberta, či Kaštieľne hry.

Celé znenie správy nájdete v prílohe článku.

 

Názov prílohy Odkaz
Správa o činnosti Denného centra 2016 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X