Belianski dobrovoľní hasiči bilancovali úspešný rok 2017

Začiatok roka patrí ako už tradične bilancovaniu toho uplynulého, inak to nebolo ani u našich dobrovoľných hasičov, pre ktorých bol rok 2017 veľmi úspešný vo viacerých smeroch. Členovia DHZ si totiž na svoje konto pripísali mnoho víťazstiev, boli mimoriadne aktívni vo viacerých hasičských súťažiach i mestských akciách a rozšírili aj svoje technické vybavenie.

V sobotu, 3. februára 2018, sa stretlo 36 členov Dobrovoľného hasičského zboru Spišská Belá (DHZ) v priestoroch hasičskej zbrojnice v Spišskej Belej. Schôdzu otvoril úvodným príhovorom Maroš Vaverčák, predseda DHZ a následne na to privítal na výročnej schôdzi všetkých zúčastnených aj primátor mesta Štefan Bieľak, ktorý je zároveň členom DHZ. Výročnej schôdze sa zúčastnil aj delegát za DHZ Podhorany Ján Fudaly.

Bilancovalo sa vo viacerých bodoch: zásahy DHZ, hospodárenie, účasť na rôznych kultúrnych i športových akciách, či materiálno-technické vybavenie DHZ.  V rámci organizácie kultúrnych akcií sa kladne hodnotili podujatia Železný hasič, Preteky o pohár primátora mesta, detská súťaž Prúdnička Cyrila Kováčika a účasť na podujatiach Jánske blato i ostatných mestských akciách. Veľký potlesk si vyslúžila najmä vysoká účasť detských a mužských družstiev na rôznych hasičských súťažiach, pričom v rámci detských hasičských súťaži ich bolo 8 a v rámci mužských až úctyhodných 30 súťaži! Azda najkrajším víťazstvom spomedzi všetkých bolo 1. miesto v súťaži O pohár primátora mesta Spišská Belá, ktorú sme vyhrali po 12 rokoch.

Neopomenulo sa ani súčasné technické vybavenie DHZ, ktorého súčasťou je od uplynulého roka aj hasičská striekačka PS 12 s objemom 2165 cm3 a športovým čerpadlom, nákup ktorej financovalo mesto sumou 8000€. Z dotácie DPO vo výške 3 000 EUR  si hasiči zakúpili hasičské pláštenky, pracovné rovnošaty, odev proti bodavému hmyzu a iné vybavenie potrebné na zásahy. Kladne hodnotili hasiči v novembri zorganizovaný jesenný snem Regionálnej hasičskej ligy. Aj v minulom roku pokračovali hasiči v rekonštrukcii chaty Kardolína, ktorá je v súčasnosti vďaka práci členov DHZ vo výbornom technickom a vizuálnom stave (v tomto roku pribudne ku chate aj vonkajší prístrešok).

Primátor mesta hasičom poďakoval za výbornú spoluprácu, za ich aktívnosť počas celého roka a za starostlivosť o hasičskú techniku aj o hasičskú zbrojnicu. Ďalej uviedol, že aj tento rok sa z rozpočtu mesta vyčlenili určité financie potrebné pre činnosť DHZ. Zároveň vyzdvihol profesionálny prístup a nasadenie hasičov pri zásahu na požiari hospodárskej budovy v Strážkach. Veľký záujem a nadšenie vzbudil u hasičov primátorom prednesený plán na vybudovanie hasičského štadióna pre potreby RHLS, ktorý by mal stáť v Strážkach.

Druhá polovica výročnej schôdze patrila plánovaným akciám na rok 2018 a vytýčeniu si ďalších cieľov DHZ.  Medzi každoročne pripravované akcie bude aj tento patriť Svätofloriánska slávnosť v máji, Železný hasič a Regionálne hasičské preteky o Pohár primátora mesta v júni, či Prúdničku Cyrila Kováčika v septembri. V roku 2018 si beliansky Dobrovoľný hasičský zbor zároveň pripomenie významné jubileum – 140. výročie založenia DHZ (1878), pri príležitosti ktorého plánujú členovia DHZ rôzne zaujímavé sprievodné činnosti.

Našim dobrovoľným hasičom prajeme minimálne rovnako úspešný rok, akým bol ten predošlý!

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X