hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 179

Belianske školstvo v školskom roku 2015/2016

Základná škola  Štefánikova

Spolu 320 žiakov v 15 triedach

Školský klub detí pri tejto ZŠ:  2 triedy

 

Základná škola J. M. Petzvala

Spolu 456 žiakov v 21 triedach

Školský klub detí pri tejto ZŠ:  3 triedy    .

 

Školské stravovanie

Školská jedáleň pri ZŠ Štefánikova

počet stravníkov : 198 žiakov + 27 dospelých + 140 žiakov v hmotnej núdzi (balíčky)

Školská jedáleň pri MŠ Mierová

počet stravníkov: 212 detí z MŠ + 90 žiakov zo ZŠ (1.stupeň) + 40 dospelých a 15 žiakov v hmotnej núdzi

 

Materská škola Spišská Belá                                                                                                

1. trieda  3 – 4 ročné deti : max.   24 detí

2. trieda  2 – 3 ročné deti:  max.   22 detí

3. trieda  5 – 6 ročné deti:  max.   20 detí

4. trieda: 5 – 6 ročné deti:  max.   20 detí

5. trieda: 4 – 5 ročné deti:  max.   25 detí

6. trieda: 3 – 6 ročné deti:  max.   23 detí

7. trieda: 3- 4 ročné deti:   max.   24 detí

8. trieda: 2 – 3 ročné deti:  max.   15 detí

9. trieda: 3 – 4 ročné deti:  max.   19 detí

10. trieda: 5 – 6 ročné deti:  max.   25 detí

celkový počet:  212 detí ( z toho je 81 predškolákov – v minulom roku ich bolo 73)

 

Základná umelecká škola Spišská Belá

3 druhy štúdia:

Prípravne štúdium (40 žiakov na hudobnom odbore)

Základné štúdium  (to sú ostatní žiaci)

Štúdium pre dospelých  (5 žiakov)

 

V základnom štúdiu 3 odbory:

-Hudobný odbor -256 žiakov

-Tanečný odbor – 31 žiakov

-Výtvarný odbor – 248 žiakov

Celkový počet  –  535 žiakov

– elokované pracoviská:

Spišská Belá, Petzvalova 37 (výtvarný odbor)

Spišské Hanušovce (hudobný odbor)

Spišská Stará Ves (hudobný odbor)

Slovenská Ves (hudobný a výtvarný odbor)

 

Centrum voľného času

489 detí v 32 záujmových útvaroch

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X