Belianska ZUŠ sa aj tento rok zapojila do súťaže Hnúšťanský akord

Už po desiaty raz sa žiaci  Základnej umeleckej školy v Spišskej Belej zapojili do súťaže “ HNÚŠŤANSKÝ AKORD “ .
Je to vedomostná súťaž z predmetu hudobná náuka, ktorá zahŕňa 4 oblasti:
– teoretickú, ktorá spočíva v znalostiach stupníc, intervalov, akordov, ich tvorenie, určovanie aj sluchová analýza
– rytmickú, ktorá je zameraná na  vedomosti  a orientáciu   v rôznych rytmoch a taktoch
– zábavno-náučnú, ktorá obsahuje : riešenie osemsmerovky, popísať význam prednesových označení, zatriediť hudobné nástroje do nástrojových skupín a popísať ich držanie pri hre, tvorenie tónu a ich uplatnenie, skladanie pesničky rozstrihanej na takty, ktorá nemá slová, transponovanie melódie o zadaný interval vyššie,  v “ Kukučom vajíčku “ treba uplatniť  poznatky z dejín hudby, tvorbu skladateľov v jednotlivý hudobných obdobiach.
– počúvanie hudby : na základe vypočutej ukážky treba určiť: napr. či je veselá alebo smutná, charakter skladby podľa -obsahu / duchovná- svetská /; podľa obsadenia hráčov / vokálna;  inštrumentálna, komorná, orchestrálna/; určiť aké ľudské hlasy znejú v ukážke a podobne.

Ak by sa aj otázky zdali ľahké, bolo ich nutné zodpovedať za veľmi krátky čas, napr. 30  alebo 60 sekúnd, teda vyžadovala sa úžasná pohotovosť a sústredenosť.

Do školského kola sa zapojili žiaci vo všetkých troch kategóriách. V “A” kategoŕii súťažilo 5 družstiev, z toho 2 družstvá zo Slovenskej Vsi.
V “B” kategórii súťažilo tiež 5 družstiev a v “C” kategórii 2 družstvá.
Tri najúspešnejšie  družstvá postúpili do  okresného kola, ktoré sa konalo 14. decembra 2017 v ZUŠ Spišská Belá a umiestnení na 1. mieste postupujú v súťaži ďalej do krajského kola.
Za “A” kategóriu sú to žiaci zo Slovenskej Vsi, ktorých pripravovala p. uč. Marcela Makovská DiS.art: SCZURKO ŠTEFAN a DRAVECKÁ KATARÍNA.
Za “B” kategóriu nás budú reprezentovať už niekoľkonásobné účastníčky tejto súťaže SÁRA BARLOKOVÁ a ANNA NEBUSOVÁ. Pripravovala ich p. uč. Mgr.Mária Jakubčová.
Za “C” kategóriu žiaci do krajského kola nepostúpili.
Porote súťaže okresného kola predsedal p.uč.Michal Paľko, a členovia p.uč. Janka Šavelová, p.uč.Peter Strela,p.uč. Marcela Makovská a p. uč. Mária Jakubčová.

Poďakovať treba všetkým účastníkom súťaže, aj vyučujúcim, ktoré venovali nemálo času zo svojho voľna na prípravy žiakov aj celkovej súťaže.
Postupujúcim prajeme veľa zdaru a úspechov v krajskom kole.

Autor článku:    Mgr. Janka Šavelová

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X