Belianska Kaplnka sv. Kríža bola opravená vďaka sponzorom

Kaplnka sv. Kríža bola postavená v roku 1760 v neskorobarokovom slohu počas spravovania belianskej farnosti rehoľou piaristov z Podolínca. Správcom belianskej fary bol v tom období páter Petrus (1759-1763). Jedná sa o prícestnú kaplnku postavenú na rázcestí ciest – už neexistujúcej diaľkovej cesty v smere Kežmarok – Stará Ľubovňa a jej odbočky (vedľajšej cesty) do Spišskej Belej. Miestni kňazi každoročne organizovali na jar počas tzv. Prosebných dní procesiu s pobožnosťou pri kaplnke, kde sa modlilo za budúcu úrodu, procesie trvali až do polovice šesťdesiatych rokov 20. st.  Zaujímavosťou je, že v kaplnke boli pred prechodom frontu v roku 1945 ukryté neskorogotické sochy sv. Mikuláša a sv. Antona (nevie sa kto ich tam ukryl, našli sa až po vojne). Od roku 1971 sú na hlavnom oltári v Kostole sv. Antona Pustovníka v Spišskej Belej.

Predmetnú kaplnku na podnet mesta sponzorsky opravila spol. Remeslá Belá s.r.o. zo Spišskej Belej. ĎAKUJEME!!!
Rovnako patrí veľká vďaka Dr. Andrejovi Novákovi, za poskytnutie cenných informácií o histórii Kaplnky sv. Kríža.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X