Belianska dychovka vystupovala v Jurgove

V neďalekej poľskej obci Jurgov, ležiacej hneď pri hraniciach so Slovenskom, sa konal 24. júla už 14. ročník poľovníckych slávností. V bohatom programe, počas ktorého sa predstavil divákom celý rad folklórnych regionálnych i zahraničných hudobných telies, reprezentovala Spišskú Belú už po štvrtý krát pod vedením Júliusa Zentka aj belianska dychová hudba Belančanka. Naša dychovka potešila publikum v Jurgove takmer hodinovým vystúpením plnom slovenských melódií, ako aj spevom vokalistky Márie Ščigulinskej. Okrem Belančanky sa na slávnostiach prezentovali aj trubači z poľovníckeho spolku Poľana Július Zentko a Ján Olekšák, ktorí divákom predviedli ukážku rôznych poľovníckych signálov. Za zvuku lesného rohu v podaní našich trubačov sa zároveň ukončila aj oficiálna časť programu Poľovníckych slávnosti a to zapálením vatry. Jurgovskí folkloristi zároveň pozvali našu Belančanku aj na ich 35. ročník prehliadky krajanských dychových hudieb 21. augusta 2016, kde taktiež vystúpia v rámci programu. My v Spišskej Belej budeme naopak poctení vystúpením dychovej hudby z Jurgova a to na Spišskom zemiakarskom jarmoku 24. septembra 2016. Na oba tieto podujatia vás srdečne pozýva kolektív dychovej hudby Belančanka, ako aj Mesto Spišská Belá.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X