Anglické jazykové kempy vo Face Clube sú späť

Spúsťame prihlasovanie do denných anglických jazykových kempov v rámci projektu Sme Svetoví. Vďaka podpore z participatívneho rozpočtu mesta Spišská Belá pre rok 2018 môžeme opätovne organizovať jazykové kempy v angličtine, ktoré ponúknu nezabudnuteľný zážitok, nové priateľstvá, dobrodružstvá, zbúranie strachu z cudzieho jazyka, a taktiež posun v komunikačných schopnostiach. Jazykové kempy budú prebiehať na princípe denného tábora počas piatich dní v týždni, konkrétne v termínoch:

9.7. – 13.7. – úroveň Začiatočník

16.7. – 20.7. – úroveň Pokročilý

20.8. – 24.8. – úroveň Začiatočník

Každá skupina bude mať vlastných lektorov a program bude obsahovať hry, aktivity, prácu v tímoch, prácu na projektoch, výjazdy do prírody či do iných zaujímavých kútov mesta. Výučba nebude prebiehať bežnou formou, ale práve naopak, cez bežné denné situácie budeme pracovať na zdokonalení vyjadrovania, slovnej zásoby a najmä na odbúraní strachu z rozprávania. Na každý kurz budeme prijímať 10 účastníkov, pre zaručenie individuálneho prístupu. Náklady, ktoré bude nutné uhradiť sú obedy pre účastníkov a náklady pri výjazde na výlet či inú expedíciu (cestovné, vstupné), bližšie informácie po registrácií a vzájomnej dohode.

Oproti minulému roku sme sa projekt jazykových kempov rozhodli rozšíriť o večerné štvrtkové konverzácie od 18:30, ktoré by boli určené širokej verejnosti. Keďže sme sa po minuloročných kempoch stretli s ohlasmi, že aj dospelí obyvatelia nášho mesta by mali záujem zlepšiť svoju angličtinu, zhodli sme sa na tom, že vyčleníme špeciálny čas aj pre nich. Každý štvrtok, počas letných prázdnin, preto budú prebiehať anglické konverzácie vedené lektormi, pričom účastníci budú rozdelení taktiež do dvoch úrovní a to začiatočník a pokročilý.

Registrovať sa môžete sem.

See You 🙂

Zároveň dávame už dnes do pozornosti Leto vo Face clube

Face doobedia počas letných prázdnin pripravujeme aj tento rok. Pondelok až piatok, od 9:00 do 13:00 si pre vás naši animátori pripravia atraktívny program a už teraz sa môžete tešiť na:

Pondelok – Kreatívny deň

Utorok – Face Club aj na vašej ulici

Streda – Prekvapenie pre vás

Štvrtok – Anglický štvrtok

Piatok – Outdoorový piatok

Aj vy sa už nemôžete dočkať leta? Príď na Face doobedia, spoločne nám predsa bude lepšie a omnoho veselšie. Neži nudu, zaži Face Club.

Tím animátorov Face Clubu pod vedením Expression o.z.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X