hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 295

Aktuálne z Bel-ej…..

Aktuálne z Bel-ej…..

Zamestnanie nezamestnaných

Od 1. novembra Mesto Spišská Belá zamestná cez nový národný projekt „Šanca na zamestnanie“ na podporu zamestnanosti 9 nezamestnaných ľudí zatiaľ na dobu 5 mesiacov.  Z nich 8 bude pracovať na údržbe mesta, najmä na zimnej údržbe a 1 osoba bude vypomáhať v Zariadení opatrovateľskej služby v Strážkach.  Na základe zmluvy (dohody) medzi mestom a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku štát uhradí mestu 95% nákladov z celkovej ceny práce a zvyšných 5 % bude znášať mesto zo svojho rozpočtu. Mesto už vybralo uvedených 9 znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie evidovaných na úrade práce, aj keď treba priznať, že čoraz ťažšie sa z tejto evidencie nezamestnaných vyberajú ľudia, ktorí majú záujem pracovať a zároveň spĺňajú zákonom určené podmienky.

Podpis novej zmluvy Euroregiónu TATRY

Na kežmarskom hrade dňa 21. októbra 2015 bola  podpísaná Zmluva o cezhraničnej spolupráci, ktorá nadväzuje na dlhoročné partnerstvo Euroregiónov na slovenskej i poľskej strane Tatier. Predseda Združenia Euroregión Tatry so sídlom v Kežmarku Ján Ferenčák a predseda Zväzku Euroregión Tatry so sídlom v poľskom Novom Targu – Antoni Karlak podpísali novú zmluvu o cezhraničnej spolupráci, nakoľko tá doterajšia stratila opodstatnenie založením Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY (EZUS alebo anglicky „EGTC“) ako novej formy vzájomnej spolupráce. Slávnostného podpisu tejto zmluvy sa zúčastnil aj primátor nášho mesta Štefan Bieľak, predseda Zhromaždenia EZUS TATRY.

„Menia sa pravidlá cezhraničnej spolupráce jednak na európskej, ale aj slovenskej úrovni, vytvárajú sa nové nástroje, ako sú európske zoskupenia územnej spolupráce. My na toto reagujeme ako dva subjekty, aby sme utvorili ešte užšiu spoluprácu a všetkých našich členov zastrešili pod jedno zoskupenie. Týmto podpisom zmluvy nielenže utvrdzujeme spoluprácu, ale aj vytvárame podmienky, aby nás toto zoskupenie viac a intenzívnejšie zastupovalo na európskej úrovni a zároveň zlepšovalo spoluprácu medzi nami,“ objasnil predseda Rady Združenia Euroregión Tatry Ján Ferenčák (primátor mesta Kežmarok). Toto zoskupenie na slovenskej strane združuje dohromady 104 subjektov územnej samosprávy v Prešovskom, Žilinskom i Košickom kraji, keďže okrem Spiša zastrešuje aj Liptov a Oravu. Momentálne je strategickým projektom Európskeho zoskupenia územnej spolupráce na poľsko-slovenskom pohraničí budovanie cyklistickej cesty okolo Tatier, ktorá prechádza aj Spišskou Belou.

Imatrikulácia prvákov

Dňa 15. októbra 2015 sa v kinosále mesta stretli prváčikovia z oboch základných škôl v Spišskej Belej v doprovode svojich učiteliek a rodičov a ďalších príbuzných pri príležitosti ich slávnostného prijatia do radov žiakov základných škôl. Túto slávnosť nazývame aj imatrikuláciou prvákov alebo „pasovanie“ za prvákov školy. Po príhovore primátora mesta sa  s výborným kultúrnym programom predstavili starší žiaci Základnej školy na Štefánikovej ulici pod vedením pani učiteľky Beáty Gottzmanovej. Následne sa predstavila každá trieda prváčikov, ktorí si prišli prevziať slávnostné osvedčenia a malý darček. Prváčikom želáme veľa úspechov a vytrvalosti a čo najviac „včeličiek“.

Najnovšie články