hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 287

76. výročie Slovenského národného povstania

Boje na východnom fronte v lete 1943 a následný postup Červenej armády na západ boli neklamných znakom toho, že Nemecko nie je schopné Sovietsky zväz poraziť, dokonca sa dostávalo do čoraz väčšej defenzívy. Takto to chápali aj mnohí Slováci a preto začali vznikať myšlienky o oslobodení sa spod nemeckého útlaku.

S pojmom SNP si určite každý spája partizánske jednotky. Tie začali na Slovensku vznikať už od roku 1942. Vtedy si hovorili Bojové Jánošíkovské družiny. V tom istom čase začali vznikať taktiež za podpory antifašistov aj ďalšie skupiny, ktoré tvorili najmä sovietski vojaci, ktorí utiekli z koncentračných a rôznych zajateckých táborov. Títo vojaci svedčili o zverstvách, ktoré sa páchali v údajných nemeckých pracovných táboroch, a tak sa v krajine stupňoval odpor k Nemcom a silnela túžba po povstaní a oslobodení sa.

Tak 29. augusta 1944 vypuklo Slovenské národné povstanie (SNP) ako reakcia domáceho odbojového hnutia na vstup nemeckých okupačných vojsk na územie Slovenskej republiky. Od tohto dňa ubehne zajtra presne 76 rokov, čo si pripomíname túto významnú udalosť.

Aj predstavitelia mesta Spišská Belá spolu s Oblastnou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Spišskej Belej si dnes 28. augusta 2020 uctili pamiatku tých, ktorí v tomto povstaní bojovali.

Aj keď severný Spiš nebol integrálnou súčasťou slobodného povstaleckého územia, jeho obyvatelia, partizáni a slovenskí vojaci prispeli v rámci svojich možností k boju proti nacizmu. Boli to práve miestni ľudia, ktorí mnohokrát svojou pomocou a odhodlanosťou prispeli k tomu, aby na slovensko-poľskom pohraniční mohlo prebiehať partizánske hnutie. A preto aj tento rok spomíname na všetkých tých vojakov, partizánov a aj civilistov, ktorí položili svoje životy v priebehu bojových operácií v rokoch 1943 – 1944.

Slovenským národným povstaním sa slovenský národ vrátil medzi demokratické krajiny sveta a tak sa SNP právom zaraďuje medzi najvýznamnejšie medzníky našich moderných dejín.

Nedovoľme, aby sa história opakovala a pripomínajme si a uctievajme tieto udalosti z nedávnej histórie.

„Vďaka všetkým, ktorí prežili, česť a spomienka pre tých, ktorí sa už domov nevrátili!“

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu