75. výročie oslobodenia mesta Spišská Belá

Dňa 27. januára 2020 uplynie presne 75 rokov odo dňa, keď bolo mesto Spišská Belá oslobodené. Spomienkou na túto udalosť bol Pietny akt kladenia vencov.

Symbolická pietna spomienka na padlých a pozostalých je už navždy spätá s historicky významným medzníkom spišskobelianskych dejín. 27. január 1945 bol dňom oslobodenia Spišskej Belej a jedna z prvých predzvestí konca druhej svetovej vojny.  V tento deň vzdáva vedenie mesta Spišská Belá spolu s členmi miestnej Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (ZO SZPB) česť všetkým tým, ktorí priniesli pokoj nášmu mestu.

Už tradične sa spomienkového stretnutia zúčastnilo vedenie mesta spolu s členmi ZO SZPB a žiaci  z oboch základných škôl v našom meste. Všetci prítomní sa v sprievode od Mestského úradu presunuli k pamätníku padlého partizána.

V spomienkach na vtedajšiu bolesť a utrpenie zdôraznila vo svojom príhovore predsedníčka ZO SZPB Daniela Líneková, rovnako potrebu učiť sa tolerancii, láske k blížnemu a vyhnúť sa krokom z minulosti, ktoré by nás odsúdili k podobnej budúcnosti.

Od konca 2. svetovej vojny ubehlo sedem desaťročí a dnes máme možnosť vidieť napätie a stupňujúcu sa národnostnú neznášanlivosť, ktorá bola v prvej polovici minulého storočia predzvesťou vojny. Terorizmus, nevraživosť, xenofóbia a násilie niekoľko kilometrov od našich domovov. Nie je to podoba novodobej hrozby svetovej vojny?

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X