hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 135

30 rokov Materskej školy na Mierovej ulici

Dňa 13. decembra 2017 si pripomenula Materská škola na Mierovej ulici významné jubileum – 30 rokov od jej otvorenia.

Pri tejto príležitosti vedenie materskej školy pripravilo malú školskú slávnosť. Najprv sa pozvaní hostia stretli v priestoroch Materskej školy na Mierovej ulici a následne sa presunuli do kinosály mesta na slávnostnú akadémiu. Po príhovore p. riaditeľky školy Margity Labisovej sa predstavili naši škôlkári tancom, spevom, či recitovaním a boli skvelí. Na záver primátor mesta Štefan Bieľak poďakoval v mene celého mesta vedeniu školy, všetkým bývalým i súčasným zamestnancom školy za ich prístup a prácu s našim najmenšími. Poďakoval aj všetkým, ktorí podporovali a podporujú túto školu. A zároveň zdôraznil, že „investícia do detí“ je tou najlepšou investíciou a aj preto mesto venuje takú veľkú pozornosť materskému školstvu. Po skončení tejto akadémie sa všetci streli na malom spoločenskom posedení.

Poďme trochu do histórie: Dôležitým medzníkom v predškolskej výchove v Spišskej Belej bol 15. september 1987, keď bola otvorená nová budova MŠ na Mierovej ulici a od začiatku roka 1988 boli k nej pričlenené detské jasle. Budovu postavilo mesto v rámci akcie „Z“. Nové predškolské zariadenie malo dve oddelenia MŠ (spolu 66 detí) a tri oddelenia jasieľ (56 detí). Riaditeľkou tejto škôlky sa stala Margita Labisová, ktorá túto pozíciu zastáva dodnes. Po zavedení dvojročnej materskej dovolenky a po zmenách v legislatíve boli postupne zrušené oddelenia jasieľ a založili štyri, od šk. roku 1992/1993 päť oddelení MŠ. V šk. r. 2003/2004 sa k MŠ pričlenili učiteľky a pracovníčky z MŠ na Letnej ulici, a tak pribudli tri oddelenia. Vznikla osemtriedna MŠ, ktorá bola jedinou MŠ v Spišskej Belej. Po r. 1989 nastali zmeny v spravovaní materských škôl. Do 31. decembra 1990 ich po hospodárskej stránke spravoval Mestský národný výbor v Spišskej Belej. Od 1. januára 1991 prešli pod Školskú správu v Poprade, od 15. augusta 1996 ich spravoval Okresný úrad v Kežmarku a od r. 2003 prešlo materské školstvo do zriaďovateľskej pôsobnosti miest a obcí, teda uvedená materská škola do pôsobnosti mesta Spišská Belá.

Ako vyzeralo otvorenie materskej školy pred 30. rokmi? Nasledujúce zábery nám to prezradia:

Vystúpenie našich škôlkarikov k 30. výročiu materskej školy: 

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu