25. výročie otvorenia SNG – Kaštieľa Strážky

Tento rok uplynulo 25 rokov od sprístupnenia expozícií v Kaštieli Strážky, ktorý je vysunutým pracoviskom Slovenskej národnej galérie. Pri tejto príležitosti je počas soboty
25. júna 2016 pre verejnosť pripravený odborný seminár, spoločenský večer, ktorý začína vernisážou výstavy Cestou moderny a pokračuje divadelným predstavením, ktoré začína o 20.30 hod.

Súčasťou podujatí výročia je pre verejnosť odborný seminár „Strážky – minulosť, prítomnosť a perspektíva kultúrnej lokality“. Hostí privíta o 10.00 hod. Alexandra Homoľová, zástupkyňa generálnej riaditeľky SNG. Prvý blok seminára bude moderovať Mária Šelepová, riaditeľka SNG Kaštieľa Strážky. Nasledovať budú 20 minútové príspevky:  K najstarším dejinám a prvým písomným zmienkam o Strážkach (Ján Endrödi ÚPN Bratislava), Strážky – zámok či kaštieľ v zmysle „pulchrum fortitudo“ (Denis Haberland SNG Bratislava), Kostol sv. Anny v Strážkach – neskorogotický interiér (Dušan Buran SNG Bratislava), Humanistická protestantská škola pre mladých šľachticov v Strážkach (Božena Malovcová ŠA v Prešove, pracovisko Archív Poprad). Druhý blok bude moderovať Dušan Buran, kurátor zbierok starého umenia. Počas bloku vystúpia s príspevkami: Reštitučný spor o Kaštieľ Strážky a dielo Mednyánszkeho (Anton Blaha Blaha, Erben &partneri, Bratislava), Prírodno-krajinársky park pri kaštieli v Strážkach s exteriérovou expozíciou SNG (Eva Semanová KPÚ Prešov, referát prednesie Iveta Bujnová, KPÚ Prešov, stred. Poprad),  Minka Czobel – význam osobnosti pre maďarskú modernú poéziu (Tünde Bajová Banská Bystrica).

O 16.00 hod. bude o Mednyánszkeho Strážkach – mieste činu aj inšpirácie hovoriť kurátorka zbierky umenia 19. storočia, Katarína Beňová. Projekt rekonštrukcie kaštieľa od Ateliéru Gut Gut, predstaví generálna riaditeľka SNG Alexandra Kusá a Dušan Buran. Vstup na odborný seminár je pre verejnosť voľný (po naplnenie kapacity sály).

O 19.00 hod. generálna riaditeľka SNG Alexandra Kusá otvorení výstavu „Cestou moderny“, ktorej kurátorkou je Alexandra Homoľová. „Súčasťou spoločenského večera k 25. výročiu sprístupnenia SNG – Kaštieľa Strážky je aj divadelné predstavenie „3×2“. V komédii z manželského života sa predstavia vynikajúci herci Csongor Kassai a Zuzana Martinková – Znášiková.“ povedala Daniela Kostková, galerijná pedagogička Kaštieľa Strážky.

Dvadsiate piate výročie sprístupnenia Kaštieľa Strážky je tiež  spojené s osemnástym ročníkom Kaštieľnych hier. Od prvých chvíľ sprístupnenia expozícií verejnosti mali zamestnanci Kaštieľa silnú ambíciu vstúpiť do povedomia kultúrnej verejnosti aj doma v regióne. Pre spropagovanie novootvoreného objektu pripravili dlhodobú koncepciu Kaštieľnych hier. V roku 2007 sa spoluorganizátorom stalo mesto Spišská Belá, podujatie sa

v prostredí anglického parku odvtedy pravidelne koná každý rok. Osemnásty ročník hier o 20.30 hod. slávnostne otvorí primátor Spišskej Belej, Štefan Bieľak. Počas nedeľného popoludnia 26. júna, budú prebiehať viaceré programy v celom anglickom parku.

Návštevníci si budú môcť výstavu Cestou moderny pozrieť v rámci prehliadky celej expozície Kaštieľa, ktorý je otvorený denne od 10.00 do 18.00 hod.

Tešíme sa na Vašu návštevu!

S pozdravom

Mgr. Mária Šelepová

riaditeľka SNG Kaštieľ Strážky

 

Názov prílohy Odkaz
Cestou_moderny_pozvánka Stiahnuť
Seminár_program Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X