Flash News
  • 2.7.1964 sa konalo slávnostné otvorenie Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej
  • Prvá známa písomná zmienka o Strážkach (Eur) v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV. pochádza z 15.7.1251
  • 25.7.1892 sa začala prevádzka železnice Kežmarok – Spišská Belá, Horné nádražie
  • 26.7. oslavujeme sviatok sv. Anny, patrónky rímskokatolíckeho kostola v Strážkach
  • 29.7.1891 sa narodila barónka Margita Czóbelová, posledná majiteľka kaštieľa v Strážkach
X

“Staronová” riaditeľka ZUŠ bola oficiálne uvedená do svojej funkcie

Po opätovnom zvolení Zuzany Pavličkovej do funkcie riaditeľky Základnej umeleckej školy v Spišskej Belej (o tomto sme vás informovali v samostatnom článku na webe ako aj v Spišskobelianskom spravodaji) sa 5. decembra 2016 uskutočnilo jej slávnostné uvedenie do tejto funkcie, ktorého sa zúčastnil primátor Spišskej Belej Štefan Bieľak spolu so zástupcami mestského úradu, ako aj pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci ZUŠ.  Primátor Spišskej Belej vo svojom príhovore vyjadril pani riaditeľke poďakovanie za doterajšiu vykonanú prácu v prospech školy a neopomenul vyzdvihnúť početné úspechy školy, ktoré sú jednak výborným vyznamenaním školy samotnej a zároveň prispievajú k vynikajúcemu renomé celej Spišskej Belej. Do svojej funkcie sa aj podľa vlastných slov vracia pani riaditeľka s obrovským entuziazmom a chuťou pokračovať v inovačnom trende, ktorým sa škola v poslednom období prezentuje: “Som poctená a šťastná, že môžem pracovať vo sfére, ktorá je pre mňa zároveň koníčkom. Je dôležité robiť čo vás baví a mňa táto práca napĺňa. Verím, že spoločne budeme ako jednotný tím umelecky nápomocní všetkým deťom ale aj dospelým z okolia. Ďakujem všetkým, ktorí akokoľvek podporujú našu ZUŠ-ku a teším sa na ďalšiu spoluprácu a stretnutia na koncertoch, výstavách a podujatiach.”

Pani riaditeľke prajeme do týchto ďalších päť rokov pevné zdravie, mnoho elánu a ďalších úspechov.

Môže Vás zaujímať...