Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

“Staronová” riaditeľka ZUŠ bola oficiálne uvedená do svojej funkcie

Po opätovnom zvolení Zuzany Pavličkovej do funkcie riaditeľky Základnej umeleckej školy v Spišskej Belej (o tomto sme vás informovali v samostatnom článku na webe ako aj v Spišskobelianskom spravodaji) sa 5. decembra 2016 uskutočnilo jej slávnostné uvedenie do tejto funkcie, ktorého sa zúčastnil primátor Spišskej Belej Štefan Bieľak spolu so zástupcami mestského úradu, ako aj pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci ZUŠ.  Primátor Spišskej Belej vo svojom príhovore vyjadril pani riaditeľke poďakovanie za doterajšiu vykonanú prácu v prospech školy a neopomenul vyzdvihnúť početné úspechy školy, ktoré sú jednak výborným vyznamenaním školy samotnej a zároveň prispievajú k vynikajúcemu renomé celej Spišskej Belej. Do svojej funkcie sa aj podľa vlastných slov vracia pani riaditeľka s obrovským entuziazmom a chuťou pokračovať v inovačnom trende, ktorým sa škola v poslednom období prezentuje: “Som poctená a šťastná, že môžem pracovať vo sfére, ktorá je pre mňa zároveň koníčkom. Je dôležité robiť čo vás baví a mňa táto práca napĺňa. Verím, že spoločne budeme ako jednotný tím umelecky nápomocní všetkým deťom ale aj dospelým z okolia. Ďakujem všetkým, ktorí akokoľvek podporujú našu ZUŠ-ku a teším sa na ďalšiu spoluprácu a stretnutia na koncertoch, výstavách a podujatiach.”

Pani riaditeľke prajeme do týchto ďalších päť rokov pevné zdravie, mnoho elánu a ďalších úspechov.

Môže Vás zaujímať...