hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 433

Cyklomaratón Spišská Belá-Ždiar sa uskutoční už budúcu nedeľu

Aké je najskloňovanejšie slovo v Spišskej Belej za posledné obdobie? Jednoznačne bicykel! Za uplynulé obdobie sme chodili „Do práce na bicykli“, svojou návštevou nás poctil „Káčer na bicykli“, v septembri sa v rámci Európskeho týždňa mobility toto slovo dostane do popredia opäť a rovnako sa poctivo pracuje na tom, aby ste už onedlho mohli po súčasnej cyklotrase pokračovať na bicykli v smere na Kežmarok…

Už o týždeň 4. 9. 2016 (nedeľa) nasadnú na bicykel všetci vášniví cyklisti, ktorí sa rozhodli zdolať 25 km dlhú trasu Spišská Belá – Ždiar. Niektorí sú už na tento maratón prihlásení, iní ešte nie. Presne pre tých prinášame propozície o súťaži:

BELIANSKA 25 – CYKLOMARATÓN

Spišská Belá – Ždiar 

Preteky pre amatérskych cyklistov

Dátum a miesto konania : 4. 9. 2016  Spišská Belá – Ždiar

Dĺžky tratí pre jednotlivé kategórie:  Dospelí /ženy a muži/ Spišská Belá – Ždiar  /25 km/

Údaje o organizátorovi (kontaktná adresa, telefón, fax):

Mesto Spišská  Belá – Mestský úrad Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá,

Tel: 052/4680510 Fax: 052/4680520

e-mail: ivancakova@spisskabela.sk  oleksakova@spisskabela.sk

 

Obec Ždiar, – Ždiar 202 – 059 55 Ždiar,

Tel: 052/4498100, Fax: 052/4498107,

e-mail: rozvoj@zdiar.sk

 

Časový rozvrh (doba prezentácie, predanie materiálu do depa, rozprava, štart, vyhlásenie

výsledkov):

– prezentácia na adrese :

Regionálne turistické informačné centrum
Petzvalova 18
059 01 Spišská Belá
tel.: ++421 052/4680510
fax: ++421 052/4680520
e-mail: ivancakova@spisskabela.sk oleksakova@spisskabela.sk,

web: www.spisskabela.sk
Prevádzková doba:
Pondelok – Piatok 8.00 – 16.00
Sobota – Nedeľa zatvorené

– pred štartom je možná prezentácia od 12:00 hod do 12:30 hod. v blízkosti štartu v

Rybárskom dome (na Belianskom rybníku)

– štartovné čísla je možné si vyzdvihnúť pred štartom od 11:00 hod. do 12:30 hod.

v Rybárskom dome

– veci pretekárov je potrebné odovzdať v depe najneskôr 10 min. pred štartom, ktoré budú

prevezené do priestoru cieľa, kde si ich pretekár môže vyzdvihnúť

– doprava na preteky a počas pretekov je individuálna

– vysvetlenie k trati bude 12:45 v mieste štartu

– štart bude z parkoviska pred Belianskym rybníkom v Spišskej Belej o 13:00 hod spoločne

pre všetky kategórie dospelých (tzv. hromadný štart)

– vyhlásenie výsledkov dospelých bude v mieste cieľa t. j. na Strednici ihneď po skončení

pretekov

– v prípade že prihlásený účastník sa nedostaví na štart, nemá nárok na vrátenie štartovného

poplatku.

 

Výška štartového a spôsob jeho úhrady:

– výška štartovného je 5,- EUR  za dospelú osobu

– účastníci, ktorí sa prihlásia prihláškou zaplatia štartovné 5,- EUR  na účet

SK8602000000000027020562 , VS 0308

– účastníci, ktorí sa odprezentujú v mieste štartu,  zaplatia štartovné 8,- EUR v hotovosti

– každý účastník sa pri prezentácii preukáže dokladom o zaplatení štartovného (potvrdenkou o za

platení v hotovosti alebo bankovým výpisom).

 

Popis trate:

  • štart bude v  Spišskej Belej pri Belianskom rybníku, trať pôjde po cyklotrase do Tatranskej

V Tatranskej Kotline prejde pretekár na štátnu cestu 1/67 po ktorej sa pôjde na Kardolínu, kde

prejde na poľnú cestu po ktorej dôjde až do cieľa na  Strednici – Ždiar.

– 60 % trate tvorí asfaltový povrch, 40% povrchu trate tvorí prírodný materiál.

– každý pretekár dostane v cieli nápoj a guláš.

 

Prehľad vyhlasovaných vekových kategórii

Kategórie :

Muži 15 – 30 rokov     / ročník 2001 – 1986 /

Muži 31 – 45 rokov     / ročník 1985 – 1971 /

Muži 46 – 100 rokov   / ročník 1970 – 1916 /

 

Ženy 15 – 30 rokov     / ročník 2001 – 1986 /

Ženy 31 – 45 rokov     / ročník 1985 – 1971/

Ženy 46 – 100 rokov   / ročník 1970 – 1916/

 

– v každej kategórii prví traja budú ocenení medailami, diplomami a peňažnou

odmenou 1. miesto – 50 €, 2. miesto – 40 €, 3. miesto – 30 €.

 

Prihláška k pretekom obsahuje:

  1. názov pretekov,
  2. meno a priezvisko pretekára,
  3. dátum narodenia,
  4. adresu pretekára vrátane PSČ,
  5. názov vysielajúcej zložky (cyklistický klub, združenie)

V prípade nepriaznivého počasia si organizátor vyhradzuje zrušiť preteky v deň konania pretekov min. 4 hod. pred štartom a preložiť preteky na iný termín.

 

Technické a bezpečnostné parametre  :

– každý účastník musí mať cyklistickú prilbu

– organizátor zabezpečí zdravotnú službu počas celých pretekov

– každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť na základe znalosti svojho zdravotného stavu

– usporiadateľ nezodpovedá za veci pretekárov a divákov

 

Značenie :

–  celá trasa bude vyznačená zelenou farbou

Názov pretekov BELIANSKA 25 – CYKLOMARATÓN
Meno a priezvisko pretekára
Dátum narodenia
Adresu pretekára vrátane PSČ
Názov vysielajúcej zložky
Forma úhrady štartovného

 

Prihlášku súťažiaci zašle mailom na adresu: ivancakova@spisskabela.sk  oleksakova@spisskabela.sk, alebo ju prinesie osobne do RTIC (Regionálne turistické informačné centrum, Petzvalova 18), do piatku 02. septembra 2016, resp. ju prinesie osobne na miesto štartu.

Najčítanejšie články

Najnovšie články