Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 560

VZN č. 2/2016 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2017 v meste Spišská Belá

Názov prílohy Odkaz
VZN-2-2016 Stiahnuť
Najnovšie články
Oznámenia
X