Úradná tabuľa
Počet zobrazení 402

Zemiansky dvor

Mesto Spišská Belá v zastúpení JUDr. Štefan Bieľak – primátor mesta, ako dotknutá obec podľa informuje podľa § 23 ods. 3  zákona č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon“) verejnosť o zaslaní zámeru “Zemiansky dvor“. Navrhovateľom je LBS Nemešany s. r. o., 059 55  Ždiar 169. (viac v prílohe)

Názov prílohy Odkaz
zamer_zemiansky_dvor Stiahnuť
Najnovšie články