hocico...
Úradná tabuľa
Počet zobrazení 167

Zemiansky dvor

Mesto Spišská Belá v zastúpení JUDr. Štefan Bieľak – primátor mesta, ako dotknutá obec informuje verejnosť o zaslaní rozhodnutia vydaného Okresným úradom Kežmarok, odborom starostlivosti o životné prostredie, ktorým bolo ukončené zisťovacie konanie o posudzovaní zámeru „Zemiansky dvor“. Navrhovateľom je LBS Nemešany s. r. o., 059 55 Ždiar 169.

Názov prílohy Odkaz
zemiansky dvor_oznámenie o rozhodnutí Stiahnuť
Rozhodnutie_zem.dvor Stiahnuť

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X