Výzva na predloženie cenovej ponuky

Názov zákazky:
„Zabezpečenie certifikovaného jazykového kurzu poľského jazyka dodávateľským spôsobom v určenom rozsahu“ v rámci realizácie mikroprojektu s názvom: „Posilnenie cezhraničného a celoživotného vzdelávania v meste Spišská Belá“ spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

Názov prílohy Odkaz
Výzva - jazykový kurz-1 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X