Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie služby : Kniha

„Spišská Belá vo fotografiách včera a dnes „ grafické spracovanie, preklady textov  a vydanie  (tlač) farebnej obrazovej publikácie v rámci realizácie mikroprojektu s názvom: „Szczawnica a Spišská Belá včera a dnes”,  spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, kód projektu: INT/ET/TAT/1/II/B/0135.

Názov prílohy Odkaz
výzva na predloženie ponuky__.doc Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X