Výzva na predloženie cenovej ponuky

Názov zákazky:

„Zabezpečenie ubytovacích a stravovacích služieb  pre účastníkov jazykového pobytu v Szczawnici“ v rámci realizácie mikroprojektu s názvom: „Posilnenie cezhraničného a celoživotného vzdelávania v meste Spišská Belá“ spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

 

 

Názov prílohy Odkaz
Výzva - jazykový pobyt Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X