Úradná tabuľa
Počet zobrazení 304

Verejná vyhláška – Rozhodnutie na uskutočnenie vodnej stavby

Okresný úrad Kežmarok odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie povoľuje navrhovateľovi IBV STRÁŽKY s.r.o., Suchá hora 1759/42, 060 01 Kežmarok, IČO: 53443284 stavbu: SO 03 – Verejný vodovod a SO 07 – Dažďová kanalizácia.

Názov prílohy Odkaz
OÚ KK ŽP (ŠVS) - IBV Hraničná_vodovod a dažďová - stavebné povolenie Stiahnuť
Najnovšie články