Verejná vyhláška

Mesto Spišská Belá, v zast. JUDr. Štefan Bieľak – primátor mesta, zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania k stavbe: “Lendak – VNP, TS, úprava NN a DP – II. etapa” verejnou vyhláškou Obce Lendak

Názov prílohy Odkaz
verejná vyhláška_Lendak Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X