Verejná obchodná súťaž

Mesto Spišská Belá vyhlasuje obchodnú verejná súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na uzatvorenie zmluvy o nájme poľnohospodárskeho pozemku

Názov prílohy Odkaz
ovs_prenajom_lendak_kicora Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X