hocico...
Úradná tabuľa
Počet zobrazení 260

REKREAČNÝ AREÁL – reštaurácia a vodná plocha s letným kúpaliskom

Mesto Spišská Belá v zastúpení JUDr. Štefan Bieľak – primátor mesta, ako dotknutá obec podľa informuje podľa § 23 ods. 3  zákona č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon“) verejnosť o zaslaní zámeru “REKREAČNÝ AREÁL – reštaurácia a vodná plocha s letným kúpaliskom“. Navrhovateľom je AGROSTAV, stavebno – obchodné družstvo Poprad, ul. Nová č. 74, 058 80  Poprad – Veľká. (viac v prílohe)

Názov prílohy Odkaz
zamer_strkovisko_rekreacny_areal Stiahnuť

Najčítanejšie články

Najnovšie články