Oznámenie o zámere prideliť do nájmu mestský nájomný byt

Prenajímateľ : Mesto Spišská Belá

Špecifikácia : Mestský nájomný byt – č. 8, 2 izbový na poschodí, ul. Štefánikova 18

Predpokladaný dátum pridelenia: na zasadnutí  Mestského zastupiteľstva

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X