hocico...
Úradná tabuľa
Počet zobrazení 171

Oznámenie o strategickom dokumente

Mesto Spišská Belá v zastúpení JUDr. Štefan Bieľak – primátor mesta, ako dotknutá obec v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon“) informuje verejnosť o zaslaní Oznámenia o strategickom dokumente “Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014 – 2020“. Obstarávateľom strategického dokumentu je Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Názov prílohy Odkaz
Oznámenie o strategickom dokumente - POH PSK z OU PO Stiahnuť
Oznámenie o strategickom dokumente - POH PSK Stiahnuť

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X