hocico...
Úradná tabuľa
Počet zobrazení 355

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do NR SR

Oznámenie o čase a mieste konania volieb

Informácia o zmene zákona o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky konaných 5. marca 2016

Podľa nového volebného zákona mesto doručuje najneskôr 25 dní predo dňom konania volieb do každej domácnosti „Oznámenie o čase a mieste konania volieb“, v ktorom uvedie čas konania volieb, volebný okrsok, volebnú miestnosť, stručný spôsob úpravy hlasovacieho lístka a povinnosť voliča preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti.

Podstatnou zmenou oproti doterajšej právnej úprave je skutočnosť, že oznámenie sa nedoručuje do domácnosti každému voličovi spôsobom „jeden volič – jedno oznámenie“, ale „jedno oznámenie – jedna domácnosť“.
Informácia pre voliča o spôsobe hlasovania bude zverejnená aj na nástenkách pred volebnou miestnosťou.

Najčítanejšie články

Najnovšie články