Dražba

Dražobník: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice

Predmet dražby: Rodinný dom so súp. č. 890 na ul. Osloboditeľov 9 v Spišskej Belej a pozemky o výmere 691 m2

Miesto konania dražby: Mestský úrad Spišská Belá, Petzvalova 18, Spišská Belá, zasadacia miestnosť, prízemie (vchod do kina)

Dátum a čas konania dražby: 19. apríl 2016 o 11.00 hod.

Ohodnotenie znalcom: 69.200,00 EUR

Najnižšie podanie na dražbe: 69.200,00 EUR

Viac informácii na: http://www.profesionalnadrazobna.sk,  0911 420 810

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X