Pomoc pre Vierku Hriňákovú

Zberným miestom pre vrchnáčiky sú priestory Face Clubu v Spišskej Belej.

Môže Vás zaujímať...