Hauskonzert ZUŠ

Vážení rodičia, priatelia školy, široká verejnosť! Z dôvodu zvýšenej indispozície našich žiakov – úcinkujúcich sa Hauskonzert v Múzeu J. M. Petzvala prekladá z pôvodného termínu 30. 1. na náhradný termín 6. 2. o 17.00. Srdečne pozývame. V predvedení našich žiakov a učiteľov zaznejú v obnovenej premiére skladby Jána Fridricha Petzvala, renesančné tance, diela J. Brahmsa – blízkeho priateľa J. M. Petzvala, ako aj skladby pre harfogitaru – vynález J. M. Petzvala.
Srdečne Pozývame : 6. 2. 2018 o 17.00 v Múzeu J. M. Petzvala.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X