Kategória: Podujatia v meste

DOD v GPOH KK

Riaditeľstvo Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku pozýva záujemcov o štúdium a ich výchovných poradcov, učiteľov a rodičov na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ. Počas dňa bude predstavený aj projekt IT Akadémia a plán otvorenia triedy...