Evanjelická cirkev a.v.

Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Spišská Belá Dejiny tunajšieho cirkevného zboru siahajú do obdobia reformácie. V 16. storočí prevažnú časť obyvateľstva tvorili Nemci. S tým súvisel úzky kontakt s … Čítať ďalej Evanjelická cirkev a.v.