Riadená skládka odpadov v Spišskej Belej

typ skládky: skládka pre odpad nie nebezpečný

poloha skládky: za mestom vedľa štátnej cesty 1/77 v smere na Starú Ľubovňu za areálom bývalých štátnych majetkov (dnes AT TATRY s. r. o.)

vlastník skládky: Mesto Spišská Belá

prevádzkovateľ skládky: Mestský podnik Spišská Belá s. r. o., Továrenská 30, Spišská Belá

zodpovedný vedúci: Ing. Miroslav Petrek

kontaktná osoba: Juraj Čížik (tel. 0940 426 949)

Prevádzková doba: Pondelok – Piatok v čase 6.30 – 15.30 hod. a každú párnu sobotu v čase 7.00 – 12.00

Cenník za odpady:

Cenník uloženie odpadov na skládke TKO v Spišskej Belej
Uloženie TKO na skládku Uloženie DPH cena s DPH poplatok mestu Cena spolu 1/T
Tuhý KO 29,50 € 5,90 € 35,40 € 7,00 € 42,40 €
Zmesový kom odpad 29,50 € 5,90 € 35,40 € 7,00 € 42,40 €
Zemina 29,50 € 5,90 € 35,40 € 7,00 € 42,40 €
Stavebná suť 29,50 € 5,90 € 35,40 € 7,00 € 42,40 €

 

Vzhľadom na skutočnosť, že sa skládka odpadov relatívne rýchlo napĺňa, zeminu je na skládke možné uložiť len výnimočne.