Riadená skládka odpadov v Spišskej Belej

typ skládky: skládka pre odpad nie nebezpečný

poloha skládky: za mestom vedľa štátnej cesty 1/77 v smere na Starú Ľubovňu za areálom bývalých štátnych majetkov (dnes AT TATRY s. r. o.)

vlastník skládky: Mesto Spišská Belá

prevádzkovateľ skládky: Mestský podnik Spišská Belá s. r. o., Továrenská 30, Spišská Belá

zodpovedný vedúci: Ing. Miroslav Petrek

kontaktná osoba: Juraj Čížik (tel. 0940 426 949)

Prevádzková doba: Pondelok – Piatok v čase 6.30 – 15.30 hod. a každú párnu sobotu v čase 7.00 – 12.00

Cenník za odpady:

Cenník uloženie odpadov na skládke TKO v Spišskej Belej
Uloženie TKO na skládku Uloženie DPH cena s DPH poplatok mestu Cena spolu 1/T
Tuhý KO 19,00 € 3,80 € 22,80 € 4,98 € 27,78 €
Zmesový kom odpad 24,10 € 4,82 € 28,92 € 6,64 € 35,56 €
Zemina 1,80 € 0,36 € 2,16 € 0,33 € 2,49 €
Stavebná suť 10,00 € 2,00 € 12,00 € 0,33 € 12,33 €

 

Vzhľadom na skutočnosť, že sa skládka odpadov relatívne rýchlo napĺňa, zeminu je na skládke možné uložiť len výnimočne.

 

Oznámenia
X