Riadená skládka odpadov v Spišskej Belej

typ skládky: skládka pre odpad nie nebezpečný

poloha skládky: za mestom vedľa štátnej cesty 1/77 v smere na Starú Ľubovňu za areálom bývalých štátnych majetkov (dnes AT TATRY s. r. o.)

vlastník skládky: Mesto Spišská Belá

prevádzkovateľ skládky: Mestský podnik Spišská Belá s. r. o., Továrenská 30, Spišská Belá

kontaktná osoba: Ján Gabler (tel. 0940 426 949)

Prevádzková doba: Pondelok – Piatok v čase 6.30 – 15.30 hod. a každú párnu sobotu v čase 7.00 – 12.00

Cenník za odpady:

Uloženie odpadov na skládku pre občanov Spišskej Belej Uloženie DPH cena s DPH poplatok mestu Cena spolu 1/T
Objemový odpad 34,00 € 6,80 € 40,80 € 13,00 € 53,80 €
Zmesový komunálny odpad 34,00 € 6,80 € 40,80 € 13,00 € 53,80 €
Zemina a kamenivo 34,00 € 6,80 € 40,80 € 5,00 € 45,80€
Drobný stavebný odpad 34,00 € 6,80 € 40,80 € 7,00 € 47,80 €

 

Vzhľadom na skutočnosť, že sa skládka odpadov relatívne rýchlo napĺňa, zeminu je na skládke možné uložiť len výnimočne.

 

Oznámenia
X