Srdcom Belančan na cestách – pravidlá súťaže

SÚŤAŽNÉ FOTOGRAFIE NÁJDETE POD PRAVIDLAMI VO FOTOGALÉRII !

Buďte hrdí na svoje mesto!

Túlate sa po Slovensku i po svete?

Odfoťte sa na zaujímavých miestach s prezentačným predmetom Spišskej Belej!

Pochváľte sa fotkou – v tričku s logom nášho mesta, so Spišskobelianskym spravodajom, s nápojom v plechovke s logom Spišskej Belej… Buďte kreatívni!

Fotografiu pošlite na mailovú adresu: mahut@spisskabela.sk. Uveďte aj:

  • meno a priezvisko autora,
  • adresu bydliska,
  • mailovú adresu a telefonický kontakt;
  • názov fotografie a miesto, kde bola nafotená.

Jeden autor môže do súťaže prihlásiť maximálne jednu fotografiu.

Súťažná fotografia sa zverejní hneď po jej zaslaní na www.spisskabela.sk. O víťaznej fotografii rozhodnú hlasujúci. Do hlasovania sa zapojíte zaslaním svojho hlasu mailom na adresu mahut@spisskabela.sk. Váš hlasovací mail musí obsahovať identifikačné údaje fotografie, za ktorú hlasujete (autora záberunázov záberu) a kontaktné údaje na hlasujúceho.

Ten záber, ktorý dostane najväčší počet hlasov, vyhrá 100 €.

Aj spomedzi hlasujúcich vyžrebujeme v každom kole jedného majiteľa finančnej hotovosti 10 €.

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Súťaž má dve kolá a dvoch víťazov.

Prvé kolo trvá od 1.1.2020 do 30.6.2020. Víťaza vyhlásime v júlovom vydaní Spišskobelianskeho spravodaja 2020.

Druhé kolo potrvá od 1.7.2020 do 31.12.2020. Víťaza vyhlásime v januárovom vydaní Spišskobelianskeho spravodaja 2021.

Víťazné fotografie, ako aj ostatné zaslané fotografie, budú po skončení súťaže zverejňované v Spišskobelianskom spravodaji, na oficiálnej stránke mesta Spišská Belá a na FB stránke mesta Spišská Belá bez nároku na honorár.

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Pravidlá súťaže nájdete na internetovom odkaze: https://spisskabela.sk/obcan/srdcom-belancan-na-cestach/

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Zapojte sa do súťaže Srdcom Belančan na cestách  a získajte hlavnú výhru v hodnote 100 € –  až 2 x. Hlasovaním môžete získať 10 € – až 2x.

Súťaž Srdcom Belančan na cestách je dvojkolová fotografická súťaž organizovaná mestom Spišská Belá a týka sa cestovateľských aktivít našich obyvateľov – Beľanov a Strážťanov. Svoje mesto nosia na potulkách so sebou v podobe prezentačných predmetov Spišskej Belej, nafotia sa s nimi a s fotografiami sa odprezentujú na oficiálnej stránke mesta Spišská Belá v rámci tejto súťaže www.spisskabela.sk.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Súťaž bude prebiehať počas roka 2020 v dvoch kolách. Prvé kolo trvá od 1.1.2020 do 30.6.2020. Víťaza za 1. kolo vyhlásime v júlovom vydaní Spišskobelianskeho spravodaja 2020.

Druhé kolo potrvá od 1.7.2020 do 31.12.2020. Víťaza vyhlásime v januárovom vydaní Spišskobelianskeho spravodaja 2021.

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Účastníci súťaže

Na súťaži sa môže zúčastniť každý obyvateľ mesta Spišská Belá starší ako 18 rokov okrem zamestnancov Mestského úradu Spišská Belá a poslancov MsZ Spišská Belá a ich rodinných príslušníkov, ktorí s nimi žijú v spoločnej domácnosti. V rámci jedného kola môže každý súťažiaci zaslať do súťaže iba jednu súťažnú fotografiu nasnímanú na turistických miestach mimo nášho mesta – na Slovensku aj v zahraničí – s využitím reálnych reklamných predmetov mesta Spišská Belá. Organizátor súťaže nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou.

Pravidlá súťaže sa zverejnia v Spišskobelianskom spravodaji č. 12/2019, na mestskom webe www.spisskabela.sk a na  FB mesta Spišská Belá – oficiálna stránka.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Zasielanie súťažných fotografií  

Fotografiu do súťaže  účastník prihlási zaslaním na mailovú adresu mahut@spisskabela.sk s uvedením údajov: meno a priezvisko autora fotografického záberu, adresa bydliska, mailová adresa a telefonický kontakt; názov fotografie a miesto, kde bola nafotená. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže fotografie s eticky nevhodným obsahom.

Vyhlasovateľ bude priebežne zasielané fotografie uverejňovať na svojej stránke www.spisskabela.sk s uvedením mena a priezviska autora, názvu fotografie a miesta, kde bola fotografia urobená.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Hlasovanie o víťaznej fotografii

Do hlasovania sa hlasujúci zapojí zaslaním svojho hlasu mailom na dresu mahut@spisskabela.sk. Hlasovací mail musí obsahovať identifikačné údaje fotografie, za ktorú hlasujúci hlasuje (meno a priezvisko autora záberunázov záberu) a kontaktné údaje na hlasujúceho meno a priezvisko, adresa, mailový a telefonický kontakt.

O víťaznej fotografii rozhodne najvyšší počet mailom zaslaných hlasov.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Určenie víťazov najkrajších fotografií a vyhlasovanie výsledkov

Do súťaže sa automaticky dostávajú všetky zaslané fotografie spĺňajúce vyššie uvedené kritériá. Meno výhercu za 1. kolo súťaže spolu s víťaznou fotografiou bude uverejnené v Spišskobelianskom spravodaji 7/2020, na www.spisskabela.sk a na oficiálnej facebookovej stránke mesta Spišská Belá. Výherca bude kontaktovaný prostredníctvom údajov, ktoré zadal pri zaslaní svojej fotografie. Víťaz získa finančnú hotovosť 100 €.

Meno výhercu za 2. kolo súťaže spolu s víťaznou fotografiou bude uverejnené v Spišskobelianskom spravodaji 1/2021, na www.spisskabela.sk a na oficiálnej facebookovej stránke mesta Spišská Belá Výherca bude kontaktovaný prostredníctvom údajov, ktoré zadal pri zaslaní svojej fotografie. Víťaz získa finančnú hotovosť 100 €.

Náhodným výberom vyžrebujeme spomedzi hlasujúcich v 1.kole a spomedzi hlasujúcich v 2. kole vždy jedného víťaza, ktorému mesto Spišská Belá venuje hotovosť 10 €balíček prezentačných predmetov mesta.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Odovzdanie cien

Svoju výhru si môžu víťazi a hlasujúci prevziať v Regionálnom turistickom a informačnom centre na Petzvalovej ulici počas prevádzkovej doby centra. Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V zmysle paragrafu 845 Obč. zákonníka v platnom znení nemožno výhru vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Autorské práva

Súťažiaci (autori fotografií) zapojením sa do tejto súťaže – zaslaním fotografie súhlasia so zverejnením ich fotografie a súhlasia s bezodplatným a neobmedzeným (opakovaným) použitím ich fotografie pre potreby propagácie mesta Spišská Belá.

 

Ďalšie informácie o súťaži poskytne PhDr. Edita Svocákovásvocakova@spisskabela.sk.

Oznámenia
X