Navigácia

Prepočet FPP za verejného poskytovateľa ZOS na rok 2023

 

Verejný poskytovateľ sociálnej služby za Mesto Spišská Belá Zariadenie opatrovateľskej služby, Popradská 11, Spišská Belá
Druh sociálnej služby  Zariadenie opatrovateľskej služby
Registrovaná kapacita 10
Kapacita zariadenia v skupine do do 40
Priemerné bežné výdavky  za rok 2022 po prepočítaní  na 1 prijímateľa sociálnej služby na mesiac 2 092,68
Priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu  po prepočítaní na 1 prijímateľa  na mesiac 391,40
Priemerný príjem z poskytnutého finančného príspevku podľa § 78a zákona č.448/2008 Z.z. ,/ z MPSVR SR/ po prepočítaní na  1 prijímateľa sociálnej služby na mesiac 598
Vypočítaná výška finančného príspevku na prevádzku na rok 2023 v prepočte na  1 miesto na mesiac 1103,28