Aplikácia City monitor

Táto nová aplikácia umožňuje nahlasovať podnety a posielať návrhy na zlepšenie fungovania nášho mesta priamo z vášho smartfónu pomocou jednoduchej aplikácie „City Monitor“. Všetky nahlásené podnety sa automaticky zobrazia pracovníkom nášho mesta.

Cez túto aplikáciu máte možnosť sledovať stav riešenia svojich podnetov a kedykoľvek naň reagujte priamo vo vašom smartfóne. Môžete doplniť informácie alebo vyjadriť spokojnosť s vyriešením podnetu.

Táto aplikácia umožňuje dostávať zadarmo správy o aktuálnom dianí v našom meste formou push-notifikácií priamo do vášho mobilu.

Stiahnite si zadarmo aplikáciu do vášho smartfónu. Ak nemáte smartfón, môžete svoj podnet nahlásiť prostredníctvom webovej stránky „City monitor“ vyplnením formulára „Nahlásiť podnet“.

Nahláste svoj podnet rýchlo a jednoducho!

Prostredníctvom mobilnej aplikácie City Monitor môžete nahlasovať svoje podnety na úpravu a zlepšenia samospráve kedykoľvek a kdekoľvek. Stačí po spustení aplikácie kliknúť na tlačidlo „Pridať podnet“. Pre automatickú lokalizáciu vášho podnetu je potrebné mať aktivovanú GPS službu. Potom už len stačí vybrať kategóriu, ktorej sa daný podnet týka (napríklad osvetlenie, poškodená komunikácia, odpad,…) a priložiť fotografiu vášho podnetu.

Zasielať podnety môžete aj vtedy, ak práve nemáte prístup k internetu. Podnet sa pri odoslaní uloží do pamäte aplikácie a automaticky sa odošle pri následnom pripojení na internet. Ak ste podnet vyfotografovali, ale nemáte práve čas ho samospráve odoslať, môžete tak urobiť neskôr bez toho, aby ste si museli pamätať adresu, kde sa podnet nachádza. Stačí si v nastaveniach označiť funkciu „Chcem používať GPS polohu z fotografie“. Následne bude GPS adresa automaticky pri vytváraní podnetu priradená na základe lokalizácie, kde bol podnet odfotený. V prípade, ak máte pocit, že automaticky vygenerované GPS súradnice podnetu nie sú správne, je možné zmeniť ich aj manuálne.

Odoslanie podnetu

Po odoslaní podnetu sa na mobilnom telefóne zobrazí notifikácia, ktorá vás informuje o jeho úspešnom odoslaní. V správe sa nachádza aj názov mesta či obce, ktorá Váš podnet prijala. Podnet je zaslaný vybranej samospráve na základe vašich GPS súradníc. Aplikáciu tak môžete používať v ktoromkoľvek meste či obci.

Váš podnet sa ihneď po odoslaní automaticky zobrazí vo webovej časti aplikácie City Monitor, ku ktorej majú prístup iba mestá zaregistrované v našom systéme.

Proces riešenia podnetu

Zaslaný podnet je od začiatku procesu jeho riešenia označený statusom: evidovaný, v riešení, vyriešený alebo odmietnutý. Jednotlivé statusy sú farebne odlišné a sú zobrazené pri každom nahlásenom podnete.

evidovaný – je v mobilnej aplikácii označený červenou farbou a znamená, že váš podnet bol úspešne odoslaný, avšak na strane samosprávy ešte nebol spracovaný.

v riešení – je v mobilnej aplikácii označený oranžovou farbou a znamená, že podnet bol na strane samosprávy spracovaný a v súčasnosti sa pracuje na jeho vyriešení.

vyriešený – je v mobilnom telefóne označený zelenou farbou a znamená, že podnet bol úspešne vyriešený.

Ak bol váš podnet na strane samosprávy odmietnutý, v mobilnej aplikácii je označený šedou farbou. Dôvodov pre odmietnutie podnetu je niekoľko (napríklad podnet nespadá pod katastrálne územie danej samosprávy, samospráva nemá kompetencie podnet riešiť, alebo je podnet označený ako nevhodný).

Aktualizovanie podnetu

Počas celého procesu riešenia podnetu máte možnosť vstupovať do procesu aktualizovaním vášho podnetu. Okrem stavu procesu riešenia sa môže pri podnete objaviť aj komentár od pracovníka samosprávy. V prípade, že máte záujem na tento komentár reagovať, môžete tak urobiť priamo v mobilnej aplikácii v časti „Moje hlásenie“. Po zobrazení podnetu sa vám ponúkne možnosť „Upraviť“. Zmeniť môžete adresu podnetu, kategóriu či jednoducho reagovať na prijaté komentáre zobrazené v diskusii. Pridávať komentáre do diskusie Vami zaslaného podnetu môžete iba vy a poverený pracovník samosprávy. Upravovať môžete aktuálne aj už nahlásené podnety.

Prijímanie push notifikácií

Ak máte záujem dostávať aktuálne novinky o dianí vo vašom meste, stačí si v časti „Nastavenie“ označiť ako „Moje mesto“ práve to mesto/obec, od ktorého/ktorej chcete informácie prijímať. Oznamy či upozornenia vám budú zasielané formou push-notifikácii, ktoré sú bezplatné. Notifikácia sa zobrazí ako prijatá správa, pri spustení aplikácie a neukladá sa do pamäte telefónu.

Aplikácia City Monitor sa skladá z dvoch častí: mobilnej a webovej. 
1./ Mobilná aplikácia je určená pre obyvateľov mesta pre pohodlné a rýchle zasielanie podnetov a návrhov na úpravu, kedykoľvek a kdekoľvek. Zároveň umožňuje občanom prijímať bezplatné push notifikácie, prostredníctvom ktorých môžeme informovať občanov o dianí v našom meste.
2./ Webová časť aplikácie je určená pracovníkom mesta. Hlavným cieľom webovej aplikácie je získať väčší prehľad o prijatých podnetoch od občanov a uľahčiť jednoduchšie sprocesovanie ich samotného riešenia.

get-it-on-google-play

download-on-the-appstore

Pozri:

http://citymonitor.sk/citymonitorpublic/welcome?2#obcania

http://citymonitor.sk/citymonitorpublic/welcome?4#samospravy