KALENDÁR ŠPORTOVÝCH, KULTÚRNYCH A SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ MESTA SPIŠSKÁ BELÁ NA ROK 2021

 

V rámci opatrení kvôli šíriacej sa nákaze COVID-19 je tento Kalendár športových, kultúrnych a spoločenských podujatí Mesta Spišská Belá na rok 2021 len priebežný a informatívny. Neobsahuje konkrétne dátumy, iba mesiace, v ktorých by sa dané akcie mali uskutočniť, ak to situácia okolo pandémie dovolí.

 

JANUÁR (01.01.2021 – 31.01.2021)

Tenisový turnaj ED CUP – vo štvorhre mužov

Slávnosť sv. Antona Pustovníka – patróna mesta

Pietna spomienka na Oslobodenie mesta počas 2. sv. vojny (76. výročie)

Novoročná bezpečnostná jazda – automobilová orientačná súťaž pre rodičov s deťmi – usporadúva AUTOMOTOKLUB Spišská Belá

Futbalový turnaj dorastencov (spoluorganizuje MŠK Slavoj Spišská Belá)

 

FEBRUÁR (01.02.2021 – 28.02.2021)

„Miss bábika“ – súťaž v speve slovenskej uspávanky a ľudovej piesne

Valentínska kvapka krvi

Súťaž v jazde zručnosti „O pohár primátora mesta Spišská Belá“ – usporadúva AUTOMOTOKLUB

Hauskonzert

 

MAREC (01.03.2021 – 31.03.2021)

Turnaj v bedmintone dospelých (amatérov) – telocvičňa ul. Moskovská

Medzinárodný týždeň knižníc – súbor aktivít mestskej knižnice

Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš – súťaž v prednese poézie a prózy

Jarná bezpečnostná jazda – automobilová orientačná súťaž pre rodičov s deťmi – usporadúva AUTOMOTOKLUB Spišská Belá

Verejný žiacky koncert

Deň učiteľov – slávnostná akadémia

Hokejový turnaj o Pohár primátora mesta Spišská Belá (hokejový štadión v Poprade)

Slávnostné obrady uvítania detí do života a prijatie jubilantov

 

APRÍL (01.04.2021 – 30.04.2021)

Volejbalový turnaj amatérov o Pohár primátora mesta (telocvičňa Moskovská)

Obvodná súťaž „Beliansky slávik“ – súťaž v speve ľudových piesní

Koncert učiteľov

Súťaž v jazde zručnosti „O pohár primátora mesta Spišská Belá“ – usporadúva AUTOMOTOKLUB Spišská Belá

 

MÁJ (01.05.2021 – 31.05.2021)

Svätofloriánska slávnosť (hasičská slávnosť)

07.05.2021 (piatok) – Pietna spomienka na Deň víťazstva nad fašizmom

09.05.2021 (nedeľa) – Deň matiek – kultúrne pásmo v kinosále

16.05.2021 (nedeľa) – Beliansky majáles (pri Belianskom rybníku)

Koncert a výstava absolventov 1. časti prvého stupňa základného štúdia HO

Automobilová orientačná súťaž pre rodičov s deťmi, začiatočníkov aj pokročilých – Rally Majáles Štrba – usporadúva AUTOMOTOKLUB Spišská Belá

Challangeday – Medzinárodný deň pohybu

Hauskonzert – rodiny

 

JÚN (01.06.2021 – 30.06.2021)

04.06.2021 – 06.06.2021 (piatok – nedeľa) – DNI MESTA SPIŠSKÁ BELÁ – Oslava 750. výročia udelenia mestských práv Spišskej Belej

Firemné športové dni – športové turnaje a súťaže pre zamestnancov firiem zo Spišskej Belej a okolia

Regionálne hasičské preteky „O putovný pohár primátora mesta“

Junior CUP – žiacky futbalový turnaj „O pohár primátora mesta“

Primátorská kvapka krvi

Absolventský koncert ZUŠ a Záverečný koncert orchestra a  speváckeho zboru ZUŠ

Koncert tanečnej kapely a tanečného odboru ZUŠ

Jánske blato 2021

Koncert ľudovej kapely ZUŠ

Kaštieľne hry Strážky 2021

Súťaž v jazde zručnosti „O pohár primátora mesta Spišská Belá – usporadúva AUTOMOTOKLUB

Ocenenie najlepších žiakov ZŠ a ukončenie dochádzky detí v MŠ

Slávnostné obrady uvítania detí do života a prijatie jubilantov

 

JÚL (01.07.2021 – 31.07.2021)

Hokejbalový turnaj mužov/chlapcov

Belianske jedenástky – regionálna súťaž v kopaní jedenástok

Belá Mix Volley CUP

Fest Fajný Fest (FFF)

 

AUGUST (01.08.2021 – 31.08.2021)

Regionálna hasičská súťaž

Beliansky kapor (4 dňový rybársky maratón, ktorý sa organizuje na Belianskom rybníku)

Belianska podkova – furmanské preteky

27.08.2021 (piatok) – Pietna spomienka na 77. výročie SNP

Svätohubertská poľovnícka slávnosť

 

SEPTEMBER (01.09.2021 – 30.09.2021)

Prúdnička Cyrila Kováčika – regionálna detská hasičská súťaž

18.09.2021 (sobota) – 19. ročník SPIŠSKÝ ZEMIAKARSKÝ JARMOK 2021

Súťaž v jazde zručnosti „O pohár primátora mesta Spišská Belá

Slávnostné obrady uvítania detí do života a prijatie jubilantov

Belianska 25

 

OKTÓBER (01.10.2021 – 31.10.2021)

35. ročník medzinárodnej automobilovej orientačnej Súťaže „O putovný pohár Slavomila Rusiňáka“

Jesenná bezpečná jazda – AUTOMOTOKLUB Spišská Belá

Beliansky turistický pochod na chatu Plesnivec

Zamatová kvapka krvi

Hasičský superpohár

GORAL RUN – bežecké preteky pri Motoreste Goral

Október – Mesiac úcty k starším – kultúrne podujatie pre seniorov

Imatrikulácia prvákov základných škôl

 

NOVEMBER (01.11.2021 – 30.11.2021)

16.11.2021 (utorok) – Pietna spomienka na Deň boja za slobodu a demokraciu

Súťaž v jazde zručnosti „O pohár primátora mesta Spišská Belá – usporadúva AUTOMOTOKLUB Spišská Belá

 

DECEMBER (01.12.2021 – 31.12.2021)

06.12.2021 (pondelok) – Mikulášske popoludnie + Belianske Vianoce (na námestí) – prezentácia spolkov, združení a škôl

Tatranský zimný pohár + Zimná bezpečnostná jazda „Rodičia jazdite opatrne“ – Majstrovstvá SR  Slávnostné ukončenie športovej sezóny 2019 – usporadúva AUTOMOTOKLUB Spišská Belá

Tenisový turnaj – Memoriál Jána Gallika – v dvojhre mužov

Slávnostné obrady uvítania detí do života a prijatie jubilantov

26.12.2021 (nedeľa) – Vianočný halový futbalový turnaj o Pohár primátora mesta „Štefansky turnaj“

31.12.2021 (piatok) – Privítanie nového roka 2022 – Silvester 2021

Menu