KALENDÁR ŠPORTOVÝCH, KULTÚRNYCH A SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ MESTA SPIŠSKÁ BELÁ NA ROK 2019

 

JANUÁR

12.01.2019 (sobota) – Tenisový turnaj ED CUP – vo štvorhre mužov

20.01.2019 (nedeľa) – Slávnosť sv. Antona Pustovníka – patróna mesta

15.01.2019 (utorok) – Hauskonzert – hudobný koncert ZUŠ

20.01.2019 (nedeľa) – Novoročná bezpečnostná jazda – automobilová orientačná súťaž pre rodičov s deťmi – usporadúva AUTOMOTOKLUB Spišská Belá

25.01.2019 (piatok) – Pietna spomienka na Oslobodenie mesta počas 2. sv. vojny (74. výročie)

26.01.2019 (sobota) – Futbalový turnaj dorastencov (spoluorganizuje MŠK Slavoj Spišská Belá)

 

FEBRUÁR

14.02.2019 (štvrtok) – „Miss bábika“ – súťaž v speve slovenskej uspávanky a ľudovej piesne

17.02.2019 (nedeľa) – Valentínska kvapka krvi

24.02.2019 (nedeľa) – súťaž v jazde zručnosti „O pohár primátora mesta Spišská Belá“ – usporadúva AUTOMOTOKLUB Spišská Belá

 

MAREC

11.03.2019 – 17.03.2019 – Medzinárodný týždeň knižníc – súbor aktivít mestskej knižnice

15.03.2019 (piatok) – Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš – súťaž v prednese poézie a prózy

24.03.2019 (nedeľa) – Jarná bezpečnostná jazda – automobilová orientačná súťaž pre rodičov s deťmi – usporadúva AUTOMOTOKLUB Spišská Belá

26.03.2019 (utorok) – Jarný koncert ZUŠ

Turnaj v bedmintone dospelých (amatérov) – telocvičňa ul. Moskovská

Deň učiteľov – slávnostná akadémia belianskych pedagógov

Hokejový turnaj o Pohár primátora mesta Spišská Belá

Memoriál Ľubomíra Mačugu – halový futbalový turnaj žiakov

Slávnostné obrady uvítania detí do života a prijatie jubilantov

 

APRÍL

11.04.2019 (štvrtok) – Obvodná súťaž „Beliansky slávik“ – súťaž v speve ľudových piesní

16.04.2019 (utorok) –  Hudobný koncert učiteľov ZUŠ

27.04.2019 (sobota) – Volejbalový turnaj amatérov o Pohár primátora mesta (telocvičňa Moskovská)

28.04.2019 (nedeľa) – súťaž v jazde zručnosti „O pohár primátora mesta Spišská Belá“ – usporadúva AUTOMOTOKLUB Spišská Belá

 

MÁJ

05.05.2019 (nedeľa) – Svätofloriánska (hasičská) slávnosť

07.05.2019 (utorok) – Pietna spomienka na Deň víťazstva nad fašizmom

12.05.2019 (nedeľa) – Deň matiek – kultúrne pásmo v kinosále

14.05.2019 (utorok) – Hauskonzert – rodinné muzicírovanie – hudobný koncert

19.05.2019 (nedeľa) – Cyklisticko-korčuliarke preteky detí (cyklotrasa)

19.05.2019 (nedeľa) – Beliansky majáles pri Belianskom rybníku

21.05.2019 (utorok) –  Hudobný koncert primárneho štúdia ZUŠ

Challangeday – Medzinárodný deň pohybu

Slávnostné odhalenie sochy gen. M. R. Štefánika

 

JÚN

DNI MESTA SPIŠSKÁ BELÁ  – v rámci toho:

31.05.2019 (piatok) – Firemné športové dni – športové turnaje a súťaže pre zamestnancov firiem zo Spišskej Belej a okolia

01.06.2019 (sobota) – Železný hasič – silová súťaž hasičov, Súťaž vo varení gulášu a prezentácia spolkov, Beliansky škovránok – prezentácia detí z okolitých materských škôl

02.06.2019 (nedeľa) – Regionálne hasičské preteky „O putovný pohár primátora mesta“

 

04.06.2019 (utorok) –  Hudobný koncert tanečnej kapely a tanečného odboru ZUŠ

11.06.2019 (utorok) – Záverečný koncert orchestra a komorného speváckeho zboru ZUŠ

13.06.2019 (štvrtok) – Primátorská kvapka krvi

14.06.2019 (piatok) – Junior CUP – žiacky futbalový turnaj „O pohár primátora mesta“

18.06.2019 (utorok) – Absolventský koncert  ZUŠ

22.06.2019 (sobota) – Jánske blato 2019

25.06.2019 (utorok) – Koncert ľudovej kapely ZUŠ

29.06.2019 (sobota) – SWAMP CUP Spišská Belá 2019 (futbalový turnaj v blate)

29.06.2019 – 30.06.2019 (sobota – nedeľa) – Kaštieľne hry Strážky 2019

30.06.2019 (nedeľa) – Súťaž v jazde zručnosti „O pohár primátora mesta Spišská Belá

Ocenenie najlepších žiakov ZŠ a ukončenie dochádzky detí v MŠ

Slávnostné obrady uvítania detí do života a prijatie jubilantov

 

JÚL

03.07. – 07.07. 2019 (streda – nedeľa) – Jaskyniarsky týždeň (organizuje Jaskyniarska skupina Spišská Belá)

06.07.2019 (sobota) – Memoriál M. Garaniča – otvorený futbalový turnaj pre amatérov

13.07.2019 (sobota) – hokejbalový turnaj mužov/chlapcov

20.07.2019 – 21.07.2019 (sobota – nedeľa) – Belá Mix Volley Cup – volejbalová turnaj zmiešaných družstiev v Strážkach

21.07.2019 (nedeľa) – Belianske jedenástky – regionálna súťaž v kopaní jedenástok

 

AUGUST

09.08.2019 – 11.08.2019 (piatok – nedeľa) – Beliansky kapor – 48 hod. rybársky maratón

31.08.2019 (sobota) – Belianska podkova – furmanské preteky

31.08.2019 (sobota) – Svätohubertská poľovnícka slávnosť

 

SEPTEMBER

03.09.2019 (utorok) – Pietna spomienka na 75. výročie SNP

07.09.2019 (sobota) – Regionálna hasičská liga – hasičskú súťaž v Strážkach

08.09.2019 (nedeľa) – Belianska „25“ – cyklistické preteky Spišská Belá – Ždiar

14.09.2019 (sobota) – Prúdnička Cyrila Kováčika – regionálna detská hasičská súťaž

21.09.2019 (sobota) – 17. ročník Spišský zemiakarský jarmok

29.09.2019 (nedeľa) – Súťaž v jazde zručnosti „O pohár primátora mesta Spišská Belá

Slávnostné obrady uvítania detí do života a prijatie jubilantov

 

OKTÓBER

04.10.2019 – 06.10.2019 (piatok – nedeľa) – 33. ročník medzinárodnej automobilovej orientačnej Súťaže „O putovný pohár Slavomila Rusiňáka“ – AUTOMOTOKLUB

05.10.2019 (nedeľa) – Jesenná bezpečnostná jazda – AUTOMOTOKLUB Spišská Belá

12.10.2019 (sobota) – Beliansky turistický pochod na chatu Plesnivec

14.10.2019 Zamatová kvapka krvi – darovanie krvi

19.10.2019 (sobota) – GORAL RUN – bežecké preteky

Október – Mesiac úcty k starším – kultúrne podujatie pre seniorov

Imatrikulácia prvákov základných škôl

 

NOVEMBER

15.11.2019 (piatok) – Pietna spomienka na Deň boja za slobodu a demokraciu

24.11.2019 (nedeľa) – Súťaž v jazde zručnosti „O pohár primátora mesta Spišská Belá

Regionálna výstava zvierat (spoluorganizátor ZO Slovenský zväz chovateľov)

 

DECEMBER

06.12.2019 (piatok) – Mikulášske popoludnie

07.12.2019 (sobota) – Futbalový polmaratón (futbalový 12-hodinovka)

15.12.2019 (nedeľa) – Belianske Vianoce (na námestí) – prezentácia spolkov, združení a škôl

26.12.2019 (štvrtok) – Vianočný halový futbalový turnaj o Pohár primátora mesta

27.12.2019 (piatok) – Tenisový turnaj – Memoriál Jána Gallika – v dvojhre mužov

31.12.2019 (utorok) – Privítanie nového roka – Silvester 2019

Slávnostné obrady uvítania detí do života a prijatie jubilantov

Oznámenia
X