KALENDÁR ŠPORTOVÝCH, KULTÚRNYCH A SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ MESTA SPIŠSKÁ BELÁ NA ROK 2022

 

V rámci opatrení kvôli šíriacej sa nákaze COVID-19 je tento Kalendár športových, kultúrnych a spoločenských podujatí Mesta Spišská Belá na rok 2022 len priebežný a informatívny. Neobsahuje konkrétne dátumy, iba mesiace, v ktorých by sa dané akcie mali uskutočniť, ak to situácia okolo pandémie dovolí.

 

JANUÁR (01.01.2022 – 31.01.2022)

Tenisový turnaj ED CUP – vo štvorhre mužov

Slávnosť sv. Antona Pustovníka – patróna mesta

Pietna spomienka na Oslobodenie mesta počas 2. sv. vojny (77. výročie)

Novoročná bezpečnostná jazda – automobilová orientačná súťaž pre rodičov s deťmi – usporadúva AUTOMOTOKLUB Spišská Belá

Futbalový turnaj dorastencov (spoluorganizuje MŠK Slavoj Spišská Belá)

 

FEBRUÁR (01.02.2022 – 28.02.2022)

„Miss bábika“ – súťaž v speve slovenskej uspávanky a ľudovej piesne

Koncert pre rodičov ZUŠ – online

Valentínska kvapka krvi (13.02.2022)zrušené

Súťaž v jazde zručnosti „O pohár primátora mesta Spišská Belá“ – usporadúva AUTOMOTOKLUB Spišská Belá

 

MAREC (01.03.2022 – 31.03.2022)

Turnaj v bedmintone dospelých (amatérov) – telocvičňa ul. Moskovská

Medzinárodný týždeň knižníc – súbor aktivít mestskej knižnice

Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš – súťaž v prednese poézie a prózy

Zimná bezpečnostná jazda – 8. ročník súťaže „Tatranský zimný pohár“ – usporadúva AUTOMOTOKLUB Spišská Belá

Deň učiteľov – slávnostná akadémia

Hokejový turnaj o Pohár primátora mesta Spišská Belá (hokejový štadión v Poprade)

Slávnostné obrady uvítania detí do života a prijatie jubilantov

 

APRÍL (01.04.2022 – 30.04.2022)

Volejbalový turnaj amatérov o Pohár primátora mesta (telocvičňa Moskovská)

Obvodná súťaž „Beliansky slávik“ – súťaž v speve ľudových piesní

Koncert učiteľov – online – ZUŠ

Súťaž v jazde zručnosti „O pohár primátora mesta Spišská Belá“ – usporadúva AUTOMOTOKLUB Spišská Belá

 

MÁJ (01.05.2022 – 31.05.2022)

Svätofloriánska slávnosť (hasičská slávnosť)

06.05.2022 (piatok) – Pietna spomienka na Deň víťazstva nad fašizmom

08.05.2022 (nedeľa) – Deň matiek – kultúrne pásmo v kinosále

22.05.2022 (nedeľa) – Beliansky majáles (pri Belianskom rybníku)

Automobilová orientačná súťaž pre rodičov s deťmi, začiatočníkov aj pokročilých – usporadúva AUTOMOTOKLUB Spišská Belá

Challangeday – Medzinárodný deň pohybu

Výchovný koncert pre ZŠ – prezenčne alebo online – ZUŠ

Koncert a výstava absolventov primárneho štúdia – ZUŠ

Deň otvorených dverí pre deti MŠ – prezenčne alebo online – ZUŠ

 

JÚN (01.06.2022 – 30.06.2022)

03.06.2022 – 05.06.2022 (piatok – nedeľa) – DNI MESTA SPIŠSKÁ BELÁ, v rámci toho:

03.06.2022 (piatok) – Firemné športové dni – športové turnaje a súťaže pre zamestnancov

firiem zo Spišskej Belej a okolia

03.06.2022 (piatok) – slávnostné otvorenie DNI MESTA SPIŠSKÁ BELÁ s programom pre deti

04.06.2022 (sobota) – DNI MESTA SPIŠŠKÁ BELA 2022

05.06.2022 (nedeľa) – Regionálne hasičské preteky „O putovný pohár primátora mesta“

Junior CUP – žiacky futbalový turnaj „O pohár primátora mesta“

Primátorská kvapka krvi (13.06.2022)

Koncert s výstavou absolventov nižšieho sekundárneho štúdia – ZUŠ

Jánske blato 2022

Kaštieľne hry Strážky 2022 – Záhrada v Kaštieli Strážky

25.06.2022 (sobota) – Regionálny hasičská liga Spiš (RHLS) – hasičský areál Strážky

Súťaž v jazde zručnosti „O pohár primátora mesta Spišská Belá – usporadúva AUTOMOTOKLUB

Ocenenie najlepších žiakov ZŠ a ukončenie dochádzky detí v MŠ

Slávnostné obrady uvítania detí do života a prijatie jubilantov

 

JÚL (01.07.2022 – 31.07.2022)

Hokejbalový turnaj mužov/chlapcov

Belianske jedenástky – regionálna súťaž v kopaní jedenástok

Belá Mix Volley CUP – Záhrada v Kaštieli Strážky

23.07.2022 (sobota) – Fest Fajný Fest (FFF) – Záhrada v Kaštieli Strážky

 

AUGUST (01.08.2022 – 31.08.2022)

Beliansky kapor (4 dňový rybársky maratón, ktorý sa organizuje na Belianskom rybníku)

Belianska podkova – furmanské preteky

26.08.2022 (piatok) – Pietna spomienka na 78. výročie SNP

Svätohubertská poľovnícka slávnosť

 

SEPTEMBER (01.09.2022 – 30.09.2022)

Prúdnička Cyrila Kováčika – regionálna detská hasičská súťaž

24.09.2022 (sobota)19. ročník SPIŠSKÝ ZEMIAKARSKÝ JARMOK 2022

Súťaž v jazde zručnosti „O pohár primátora mesta Spišská Belá

Slávnostné obrady uvítania detí do života a prijatie jubilantov

Belianska 25

 

OKTÓBER (01.10.2022 – 31.10.2022)

  1. ročník medzinárodnej automobilovej orientačnej Súťaže „O putovný pohár Slavomila Rusiňáka“

Jesenná bezpečnostná jazda – AUTOMOTOKLUB Spišská Belá

Beliansky turistický pochod na chatu Plesnivec

Zamatová kvapka krvi (28.10.2022)

GORAL RUN – bežecké preteky pri Motoreste Goral

Október – Mesiac úcty k starším – kultúrne podujatie pre seniorov

Imatrikulácia prvákov základných škôl

 

NOVEMBER (01.11.2022 – 30.11.2022)

16.11.2022 (streda) – Pietna spomienka na Deň boja za slobodu a demokraciu

Súťaž v jazde zručnosti „O pohár primátora mesta Spišská Belá

 

DECEMBER (01.12.2022 – 31.12.2022)

06.12.2022 (utorok) – Mikulášske popoludnie

Belianske Vianoce (na námestí) – prezentácia spolkov, združení a škôl

Tatranský zimný pohár + Zimná bezpečnostná jazda „Rodičia jazdite opatrne“ – Majstrovstvá SR a Slávnostné ukončenie športovej sezóny 2019 – usporadúva AUTOMOTOKLUB Spišská Belá

Tenisový turnaj – Memoriál Jána Gallika – v dvojhre mužov

Slávnostné obrady uvítania detí do života a prijatie jubilantov

Program s vianočnou tematikou a online výstavou – ZUŠ

26.12.2022 (pondelok) – Vianočný halový futbalový turnaj o Pohár primátora mesta „Štefansky turnaj“

31.12.2022 (sobota) – Privítanie nového roka 2023 – Silvester 2022