Správa o hodnotení a koncept riešenia strategického dokumentu – územného plánu obce Krížová Ves

Zverejnenie Správy o hodnotení a konceptu riešenia strategického dokumentu – územného plánu obce Krížová Ves.

Koncept riešenia strategického dokumentu je dostupný k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Krížovej Vsi , internetovej stránke obce www.krizovaves.sk

Názov prílohy Odkaz
Správa o hodnoteni strategického dokumentu Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...