Oznámenie o zámere zameniť pozemky

Zámena pozemku vo vlastníctve mesta s cieľom majetkovoprávneho vysporiadania miestnej komunikácie v Sp. Belej

Názov prílohy Odkaz
oznámenie o zámere zameniť pozemok Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X