Oznámenie o zámere zameniť pozemky   v k.ú. Spišská Belá a k.ú. Tatranská Lomnica

Oznámenie o zámere zameniť pozemky   v k.ú. Spišská Belá a k.ú. Tatranská Lomnica, osada Tatranská Kotlina

Názov prílohy Odkaz
Oznámenie o zámene pozemkov v k.ú. Spišská Belá a k.ú. Tatranská Lomnica Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X