KALENDÁR ŠPORTOVÝCH, KULTÚRNYCH A SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ MESTA SPIŠSKÁ BELÁ NA ROK 2020

 

JANUÁR

04.01.2020 (sobota) – Tenisový turnaj ED CUP – vo štvorhre mužov

19.01.2020 (nedeľa) – Slávnosť sv. Antona Pustovníka – patróna mesta

24.01.2020 (piatok) – Pietna spomienka na Oslobodenie mesta počas 2. sv. vojny (75. výročie)

26.01.2020 (nedeľa) – Novoročná bezpečnostná jazda – automobilová orientačná súťaž pre rodičov s deťmi – usporadúva AUTOMOTOKLUB Spišská Belá

Futbalový turnaj dorastencov (spoluorganizuje MŠK Slavoj Spišská Belá)

 

FEBRUÁR

13.02.2020 (štvrtok) – „Miss bábika“ – súťaž v speve slovenskej uspávanky a ľudovej piesne

16.02.2020 (nedeľa) – Valentínska kvapka krvi

23.02.2020 (nedeľa) – súťaž v jazde zručnosti „O pohár primátora mesta Spišská Belá“ – usporadúva AUTOMOTOKLUB Spišská Belá (od 12.00 h – 16.05 h)

 

MAREC

01.03.2020 (sobota) – Turnaj v bedmintone dospelých (amatérov) – telocvičňa ul. Moskovská

09.03.2020 – 15.03.2020 (pondelok – nedeľa) – Medzinárodný týždeň knižníc – súbor aktivít mestskej knižnice

13.03.2020 (piatok) – Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš – súťaž v prednese poézie a prózy

22.03.2020 (nedeľa) – Jarná bezpečnostná jazda – automobilová orientačná súťaž pre rodičov s deťmi – usporadúva AUTOMOTOKLUB Spišská Belá

26.03.2020 (štvrtok) – Verejný žiacky koncert

Deň učiteľov – slávnostná akadémia

Hokejový turnaj o Pohár primátora mesta Spišská Belá (hokejový štadión v Poprade)

Memoriál Ľubomíra Mačugu – halový futbalový turnaj žiakov (telocvičňa ul. Moskovská)

Slávnostné obrady uvítania detí do života a prijatie jubilantov

 

APRÍL

04.04.2020 (sobota) – Volejbalový turnaj amatérov o Pohár primátora mesta (telocvičňa Moskovská)

09.04.2020 (štvrtok) – Obvodná súťaž „Beliansky slávik“ – súťaž v speve ľudových piesní

16.04.2020 (štvrtok) – Koncert učiteľov – 16.00 hod

26.04.2020 (nedeľa) – súťaž v jazde zručnosti „O pohár primátora mesta Spišská Belá“ – usporadúva AUTOMOTOKLUB Spišská Belá

 

MÁJ

03.05.2020 (nedeľa) – Svätofloriánska slávnosť (hasičská)

07.05.2020 (štvrtok) – Pietna spomienka na Deň víťazstva nad fašizmom

10.05.2020 (nedeľa) – Deň matiek – kultúrne pásmo v kinosále

17.05.2020 (nedeľa) – Beliansky majáles (pri Belianskom rybníku)

19.05.2020 (utorok) – Koncert a výstava absolventov primárneho štúdia hudobného a výtvarného odboru ZUŠ

30.05.2020 (sobota) – automobilová orientačná súťaž pre rodičov s deťmi, začiatočníkov aj pokročilých – usporadúva AUTOMOTOKLUB Spišská Belá

Challangeday – Medzinárodný deň pohybu

2x výchovný koncert pre ZŠ

 

JÚN

02.06.2020 (utorok) – Koncert tanečnej kapely a tanečného odboru ZUŠ – 16.00 hod

05.06.2020 – 07.06.2020 (piatok – nedeľa) – DNI MESTA SPIŠSKÁ BELÁ, v rámci toho:

05.06.2020 (piatok) – Firemné športové dni – športové turnaje a súťaže pre zamestnancov firiem zo Spišskej Belej a okolia

05.06.2020 (piatok) – slávnostné otvorenie DNI MESTA SPIŠSKÁ BELÁ s programom pre deti

06.06.2020 (sobota) – DNI MESTA SPIŠŠKÁ BELA 2020

07.06.2020 (nedeľa) – Regionálne hasičské preteky „O putovný pohár primátora mesta“

12.06.2020 (piatok) – Junior CUP – žiacky futbalový turnaj „O pohár primátora mesta“

12.06.2020 (piatok) – Primátorská kvapka krvi

15.06.2020 (pondelok) – Záverečný koncert orchestra a komorného speváckeho zboru – 16.00 hod

18.06.2020 (štvrtok) – Koncert a výstava absolventov nižšieho sekundárneho štúdia hudobného a výtvarného odboru ZUŠ

20.06.2020 (sobota) – Jánske blato 2020

25.06.2020 (štvrtok) – Koncert ľudovej kapely – 17.00 hod

27.06.2020 – 28.06.2020 (sobota – nedeľa) – Kaštieľne hry Strážky 2020

28.06.2020 (nedeľa) – Súťaž v jazde zručnosti „O pohár primátora mesta Spišská Belá

Ocenenie najlepších žiakov ZŠ a ukončenie dochádzky detí v MŠ

Slávnostné obrady uvítania detí do života a prijatie jubilantov

 

JÚL

04.07.2020 (sobota) – Hokejbalový turnaj mužov/chlapcov

19.07.2020 (nedeľa) – Belianske jedenástky – regionálna súťaž v kopaní jedenástok

Belá Mix Volley CUP

 

AUGUST

01.08.2020 (sobota) – Fest fajný fest (FFF)

01.08.2020 (sobota) – Regionálna hasičská súťaž

13.08.2020 – 16.08.2020 (štvrtok – nedeľa) – Beliansky kapor (4 dňový maratón)

22.08.2020 (sobota) – Belianska podkova – furmanské preteky

28.08.2020 (piatok) – Pietna spomienka na 76. výročie SNP

29.08.2020 (sobota) – Svätohubertská poľovnícka slávnosť

 

SEPTEMBER

05.09.2020 (sobota) – Prúdnička Cyrila Kováčika – regionálna detská hasičská súťaž

19.09.2020 (sobota) – 18. ročník Spišský zemiakarský jarmok

27.09.2020 (nedeľa) – Súťaž v jazde zručnosti „O pohár primátora mesta Spišská Belá

Slávnostné obrady uvítania detí do života a prijatie jubilantov

Belianska 25

 

OKTÓBER

02.10.2020 – 04.10.2020 (piatok – nedeľa) – 34. ročník medzinárodnej automobilovej orientačnej Súťaže „O putovný pohár Slavomila Rusiňáka“ – AUTOMOTOKLUB

03.10.2020 (sobota) – Jesenná bezpečnostná jazda – AUTOMOTOKLUB Spišská Belá

10.10.2020 (sobota) – Beliansky turistický pochod na chatu Plesnivec

10.10.2020 (sobota) – Super pohár (hasičská súťaž)

12.10.2020 (pondelok) – Zamatová kvapka krvi

17.10.2020 (sobota) – GORAL RUN – bežecké preteky pri Motoreste Goral

Október – Mesiac úcty k starším – kultúrne podujatie pre seniorov

Imatrikulácia prvákov základných škôl

 

NOVEMBER

16.11.2020 (pondelok) – Pietna spomienka na Deň boja za slobodu a demokraciu

29.11.2020 (nedeľa) – Súťaž v jazde zručnosti „O pohár primátora mesta Spišská Belá

 

DECEMBER

06.12.2020 (nedeľa) – Mikulášske popoludnie + Belianske Vianoce (na námestí) – prezentácia spolkov, združení a škôl

05.12.2020 (sobota) – Tatranský zimný pohár + Zimná bezpečnostná jazda „Rodičia jazdite opatrne“ – Majstrovstvá SR – usporadúva AUTOMOTOKLUB Spišská Belá

12.12.2020 (sobota) – Slávnostné ukončenie športovej sezóny 2019 – usporadúva AUTOMOTOKLUB Spišská Belá

26.12.2020 (sobota) – Vianočný halový futbalový turnaj o Pohár primátora mesta

31.12.2020 (štvrtok) – Privítanie nového roka 2021 – Silvester 2020

Tenisový turnaj – Memoriál Jána Gallika – v dvojhre mužov

Slávnostné obrady uvítania detí do života a prijatie jubilantov

Oznámenia
X