Nútená izolácia zvyšuje riziko domáceho násilia

     Popri epidémii nového koronavírusu nepozorovane prebieha iný deštruktívny jav – domáce násilie. Domáce násilie sa v časoch krízy zhoršuje, sociálna izolácia  dáva násilníkom nové možnosti. Kríza, ktorou prechádzame a súvisiaca karanténa, bohužiaľ, vytvárajú živnú pôdu pre domáce násilie. Keď sa zastaví normálny život, obete sú vystavené násilníkom a odrezané od sociálnej a inštitucionálnej podpory.

Časťou riešenia v súčasnej situácii je aj spoločenská zodpovednosť. Domáce násilie je verejný delikt a každý, a v tomto prípade najmä susedia a rodinní príslušníci, ktorí vedia o takomto prípade, ho musia nahlásiť. Trestné oznámenie pri podozrení na násilie môže podať ktokoľvek, nemusí to byť obeť samotná. Je však dôležité neignorovať žiadne domáce násilie.

Násilie páchané na ženách, deťoch a senioroch je spoločenský problém, ktorý sa týka nás všetkých a zároveň je to najčastejšia forma porušovania ľudských práv.

Každý sme človekom, ktorý má svoje práva a povinnosti. Preto nik nemá právo deťom alebo dospelým ubližovať fyzicky, psychicky, sociálne, ekonomicky alebo sexuálne.

Ak sa tak stane, vyzývame všetkých ľudí, ktorí by sa dopočuli o páchaní násilia alebo o utrpení žien, detí alebo seniorov, aby bezodkladne informovali políciu na telefónnom čísle 158, príp. 112, alebo sa obrátili na Národnú linku pre ženy zažívajúce násilie, ktorá funguje nonstop na čísle 0800 212 212- linka je anonymná, dôverná a bezplatná.

Do pozornosti dávame aj iné kontakty a subjekty poskytujúce pomoc obetiam týrania, zosumarizované na internetovom odkaze:

https://www.upsvr.gov.sk/vk/aktualne-oznamy/kontakty-na-subjekty-poskytujuce-pomoc-obetiam-domaceho-nasilia-a-tyrania.html?page_id=534620

Ochrana a bezpečnosť fyzických osôb postihnutých násilím je najdôležitejším cieľom každej pomoci.

Ďakujeme.

Autor textu: Ing. Anna Mlaková, oddelenie sociálnych vecí Mestského úradu Spišská Belá

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X