Na prehliadke v Materskej škole na Letnej ulici

V pondelok 23. októbra si poslanci mestského zastupiteľstva s primátorom mesta prehliadli úplne zrekonštruované priestory elokovaného pracoviska materskej školy na Letnej ulici. Túto mestskú škôlku si prezreli aj za účasti riaditeľky Materskej školy (Mierová 1) a ďalších prítomných – riaditeľov základných škôl, zamestnancov mestského úradu či zamestnancov tejto škôlky. Ako uviedol primátor mesta Štefan Bieľak, celkové náklady na rekonštrukciu týchto priestorov predstavovali sumu 304 tis. EUR, pričom 180 tis. EUR bolo hradených z dotácie zo štátneho rozpočtu a zvyšné náklady mesto hradilo zo svojho rozpočtu. Mesto poskytlo aj ďalšie financie na interiérové vybavenie a tiež na vonkajšiu úpravu okolia škôlky. Stavebné práce realizoval Mestský podnik Spišská Belá v súčinnosti s ďalšími miestnymi firmami.

Ako doplnila riaditeľka škôlky Margita Labisová, dnes sú v tejto škôlke 2 oddelenia už naplnené – prvé pre deti vo veku od 3 do 6 rokov v počte 23 detí a druhé oddelenie od 2 do 3 rokov v počte 10 detí. Uvedená škôlka je v prevádzke od 11. septembra 2017. Ako to v samotnej škôlke vyzerá ? Pozrite si nasledujúce fotografie …..

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X