Author: Alexandra Olekšáková

Prijatie jubilantov a novonarodených detí

Dňa 14. marca 2018 prijal v dopoludňajších hodinách primátor mesta Štefan Bieľak jubilantov, ktorí sa dožili v posledných troch mesiacoch okrúhleho alebo vysokého jubilea. V obradnej sieni mestského úradu sa na túto počesť zišlo...

Belianski hokejbalisti vládnu aj v kategórii U14

Hokejbalisti z MŠK Slavoj Spišská Belá aktuálne dominujú hokejbalovej extralige aj v kategórii U14. Po víťazstve na 5. turnaji, ktorý sa konal 18. marca 2018 v Spišskej Belej sú na čele rebríčka! Miroslav Burdíček,...

Život v ZOS nie je stereotypný a jednotvárny

Skrátená výročná správa z činnosti Zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS) v Strážkach za rok 2017 Zariadenie opatrovateľskej služby je v zriaďovaterskej pôsobnosti Mesta Spišská Belá s kapacitou 10 miest od roku 2003. Zariadenie je samostatnou...

Počet priestupkov v Spišskej Belej sa v roku 2017 znížil

Skrátená správa o činnosti Mestskej polície za rok 2017 Mestská polícia v Spišskej Belej v hodnotenom období plnila úlohu poriadkového útvaru pri zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia, ochrany majetku mesta a...

V mestskej knižnici sa nachádza 25 279 knižných publikácií

Stručná správa z činnosti mestskej knižnice Mestská knižnica v Spišskej Belej poskytovala v roku 2017 okrem výpožičky literatúry svojim čitateľom aj služby rôzneho charakteru, ako poskytovanie informácii návštevníkom knižnice, umožňovanie prístupu na internet, sprostredkúvala...

Oznámenia
X