Author: Marek Podolinský

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky  na predmet zákazky: “Denné centrum Spišská Belá” , ktorá bude financovaná  rozpočtu verejného obstarávateľa a zo štátneho rozpočtu  (regionálny príspevok v rámci  Akčného plánu okresu Kežmarok) Názov prílohy Odkaz...

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky  na predmet zákazky: “Projektová dokumentácia pre Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Spišská Belá” , ktorá bude financovaná prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8 Názov prílohy Odkaz Architektornická štúdia Stiahnuť Výzva...

Fotografická súťaž “FOTO-CYKLISTI na CESTE OKOLO TATIER”

Radi fotografujete? Staňte sa fotografom Historicko-kultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier! Je to jednoduché – urobte fotografiu fotoaparátom, telefónom, iným mobilným zariadením a zašlite ju nám e-mailom! Zachyťte výnimočné okamihy a zaujímavé miesta na Ceste okolo Tatier! Nech...

Hrobové miesta na cintoríne v Strážkach

Mesto Spišská Belá vyzýva všetkých príbuzných a pozostalých, ktorých zosnulí predkovia majú zanedbané hroby, alebo ležia v hroboch bez označenia (meno a priezvisko, dátum narodenia a úmrtia), alebo v hroboch bez uhradeného nájomného, aby...

Belianska 25 – cyklomaratón 2018

BELIANSKA 25 – CYKLOMARATÓN Spišská Belá – Ždiar Preteky pre amatérskych cyklistov na horských bicykloch Dátum a miesto konania : 16. 09. 2018 Spišská Belá – Ždiar Dĺžky tratí pre jednotlivé kategórie: Dospelí /ženy...