Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Rozpočet mesta 2015

Názov prílohy Odkaz
Rozpočtové opatrenie č. 9_2015 Stiahnúť
Rozpočtové opatrenie č. 8_2015 Stiahnúť
Rozpočtové opatrenie č. 7_2015 Stiahnúť
Rozpočtové opatrenie č. 6_2015 Stiahnúť
Rozpočtové opatrenie č. 5_2015 Stiahnúť
Rozpočtové opatrenie č. 4_2015 Stiahnúť
Rozpočtové opatrenie č. 3_2015 Stiahnúť
Rozpočtové opatrenie č. 2_2015 Stiahnúť
Rozpočtové opatrenie č. 1_2015 Stiahnúť
Návrh na roky 2015, 2016, 2017 _ Programový rozpočet - výdavky mesta Spišská Belá Stiahnúť
Návrh programového rozpočtu na roky 2015, 2016, 2017 Stiahnúť
Programový rozpočet mesta Spišská Belá na rok 2015 s výhľadom na roky 2016-2017 Stiahnúť