Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

Rozpočet mesta 2015

Názov prílohy Odkaz
Rozpočtové opatrenie č. 9_2015 Stiahnúť
Rozpočtové opatrenie č. 8_2015 Stiahnúť
Rozpočtové opatrenie č. 7_2015 Stiahnúť
Rozpočtové opatrenie č. 6_2015 Stiahnúť
Rozpočtové opatrenie č. 5_2015 Stiahnúť
Rozpočtové opatrenie č. 4_2015 Stiahnúť
Rozpočtové opatrenie č. 3_2015 Stiahnúť
Rozpočtové opatrenie č. 2_2015 Stiahnúť
Rozpočtové opatrenie č. 1_2015 Stiahnúť
Návrh na roky 2015, 2016, 2017 _ Programový rozpočet - výdavky mesta Spišská Belá Stiahnúť
Návrh programového rozpočtu na roky 2015, 2016, 2017 Stiahnúť
Programový rozpočet mesta Spišská Belá na rok 2015 s výhľadom na roky 2016-2017 Stiahnúť