Rozpočet mesta 2014

Názov prílohy Odkaz
Správa audítora Stiahnúť
Záverečný účet a individuálna výročná správa mesta Spišská Belá za rok 2014 Stiahnúť
Rozpočtové opatrenie č. 9_2014 Stiahnúť
Rozpočtové opatrenie č. 7_2014 Stiahnúť
Rozpočtové opatrenie č. 6_2014 Stiahnúť
Rozpočtové opatrenie č. 5_2014 Stiahnúť
Rozpočtové opatrenie č. 4_2014 Stiahnúť
Rozpočtové opatrenie č. 3_2014 Stiahnúť
Rozpočtové opatrenie č. 2_2014 Stiahnúť
Rozpočtové opatrenie č. 1_2014 Stiahnúť
Plnenie programového rozpočtu mesta Spišská Belá za 1. polrok 2014 Stiahnúť
Programový rozpočet mesta Spišská Belá na roky 2014-2016 Stiahnúť
Rozpočet príjmov mesta Spišská Belá na roky 2014, 2015, 2016 Stiahnúť
Uznesenie o rozpočte mesta Spišská Belá na rok 2014 Stiahnúť